220780

Công văn 17862/BTC-TCHQ năm 2013 về chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký, lưu hành xe đã chuyển nhượng do Bộ Tài Chính ban hành

220780
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 17862/BTC-TCHQ năm 2013 về chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký, lưu hành xe đã chuyển nhượng do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 17862/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 17862/BTC-TCHQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/12/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17862/BTC-TCHQ

V/v chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký xe, lưu hành xe đã chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 8418/VPCP-KTTH ngày 08/10/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc nêu tại trích yếu, Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê giấy phép nhập khẩu xe ôtô của Việt kiều hồi hương dưới dạng tài sản di chuyển mà đơn vị đã cấp từ ngày Thông tư số 118/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành (24/7/2009) đến ngày Cục Hải quan tỉnh, thành phố nhận được công văn này. Nội dung gồm: Loại xe, nhãn hiệu, số loại, số máy, số khung, họ tên và địa chỉ của Việt kiều nhập xe, số Giấy phép nhập khẩu, số Tờ khai nhập khẩu, ngày nhập khẩu. Danh sách gửi cơ quan Công an tỉnh, thành phố nơi Việt kiều hồi hương đăng ký thường trú để rà soát, kiểm tra, thông báo những trường hợp xe đã đăng ký lưu hành không đúng tên trên giấy phép nhập khẩu do cơ quan Hải quan đã cấp.

2. Trên cơ sở số liệu thống kê của cơ quan Công an, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, nếu xác định thuộc trường hợp sau khi làm thủ tục nhập khẩu, Việt kiều không đăng ký lưu hành xe đã thực hiện bán cho cá nhân, tổ chức tại Việt Nam thì tiến hành truy thu thuế:

- Thực hiện thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại thời điểm nhập khẩu xe;

- Đối tượng nộp thuế: Việt kiều hồi hương được cơ quan Hải quan cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô.

- Các trường hợp thực hiện truy thu thuế: áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu xe từ ngày Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/6/2009 của Bộ Tài chính có hiệu lực;

3. Đối với các trường hợp cấp giấy phép mới: Sau khi thực hiện cấp giấy phép có văn bản thông báo cho cơ quan Công an nơi Việt kiều hồi hương đăng ký thường trú biết và phối hợp xử lý đối với trường hợp Việt kiều không đăng ký lưu hành mà thực hiện chuyển nhượng ngay để tiến hành xử lý truy thu thuế.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung hướng dẫn trên

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CSGTĐBĐS - Bộ Công an (để phối hợp);
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế
- Lưu: VT, TCHQ (47b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản