81152

Công văn số 1781/BXD-KHCN về việc góp ý:”Nghị định của Chính phủ về thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường biển” do Bộ Xây dựng ban hành

81152
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1781/BXD-KHCN về việc góp ý:”Nghị định của Chính phủ về thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường biển” do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1781/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1781/BXD-KHCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 01/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1781/BXD-KHCN
V/v góp ý :”Nghị định của Chính phủ về thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường biển”.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2005

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 3285/BTNMT-PC ngày 16/8/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý kiến dự thảo:

“ Nghị định của Chính phủ về thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường biển”. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về cơ bản Bộ Xây dựng nhất trí với cấu trúc và nội dung của bản dự thảo Nghị định , tuy nhiên có một số nội dung sau đây cần xem xét thêm.

Chương I: Quy định chung đề nghị bổ sung thêm phần định nghĩa, thuật ngữ đầy đủ chuẩn xác hơn về môi trường biển .

Điều 3, chương I: Dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đề nghị bổ sung phần vật liệu nói chung cũng như vật liệu xây dựng nói riêng đối với vùng hải đảo cần được khai thác tận dụng những vật liệu sẵn có tại chỗ (phục vụ định cư, nghiên cứu lâu dài ngoài các đảo xa thay vì chở từ đất liền ra vùng hải đảo).

Điều 6, Chương II: trách nhiệm và quyền hạn của các Bộ, Ngành đề nghị bổ sung ý sau: Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan liên quan về đảm bảo an toàn trên biển và trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức Quốc tế khi cần.(hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu)

Điều 10, Chương III: Nguyên tắc thu thập quản lý dữ liệu biển đề nghị bổ sung: Đảm bảo tính thực tiễn và mục đích khai thác và quản lý.

Điều 11: Nguồn dữ liệu biển đề nghị bổ sung: Thu thập, xử lý và lưu giữ thông tin.

Trên đây là ý kiến đóng góp của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:        
- Như trên,
- Lưu VP,Vụ KHCN,VLXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tống Văn Nga

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản