8704

Công văn số 176/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xác định loại hình doanh nghiệp của Công ty là loại hình hưởng theo quy chế doanh nghiệp Nhà nước để tiếp tục thực hiện bảo hiểm xã hội theo lương hệ số

8704
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 176/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xác định loại hình doanh nghiệp của Công ty là loại hình hưởng theo quy chế doanh nghiệp Nhà nước để tiếp tục thực hiện bảo hiểm xã hội theo lương hệ số

Số hiệu: 176/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 16/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 176/LĐTBXH-BHXH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 16/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/LĐTBXH-BHXH
V/v: Xác định loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty giày Tây Đô thành phố Cần Thơ 

 

Trả lời công văn số 18/CV.2005 ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Công ty Giày Tây Đô đề nghị xác định loại hình doanh nghiệp của Công ty là loại hình hưởng theo quy chế doanh nghiệp Nhà nước để tiếp tục thực hiện bảo hiểm xã hội theo lương hệ số, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước. Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì không được coi là doanh nghiệp (công ty) Nhà nước.

Về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

2. Người làm việc trong công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước 2 thành viên trở lên, được tính mức bình quân tiền lương của 5 năm cuối trước khi nghỉ để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xã hội nếu công ty thực hiện đầy đủ quy định tại các điểm a, b, c khoản 5 Mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 9/8/2005 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 11/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005 về điều chỉnh lương lưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Công ty được rõ và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI


 
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản