6167

Công văn số 1759/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

6167
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1759/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 1759/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1759/BXD-XL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 31/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1759/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 

 


Kính gửi : Sở xây dựng tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 281/CV-SXD ngày 12/8/2005 về việc cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì chỉ những cá nhân có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, có kinh nghiệm ít nhất 5 năm và thực hiện ít nhất 5 công trình thuộc lĩnh vực xin đăng ký mới được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề. Cá nhân có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư được phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Do vậy, về điều kiện để cấp chứng chỉ loại này là phải thống nhất trong cả nước, không thể quy định riêng cho một địa phương được.

Theo quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì chỉ những cá nhân đảm nhận các chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế mới yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề. Vì vậy, đối với những cá nhân chưa đủ thời gian để xét cấp chứng chỉ hành nghề vẫn được thực hiện thiết kế công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm, chủ trì.

2. Riêng đối với cá nhân tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành phù hợp nhưng có thời gian tham gia thiết kế, thi công hoặc giám sát trên 3 năm có thể xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, nhưng chỉ được cấp loại chứng chỉ màu hồng và chứng chỉ này chỉ có giá trị hoạt động hành nghề tại vùng sâu, vùng xa đối với các công trình cấp IV.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL, PC, Cục GĐ (NLĐ - 05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Cao Lại Quang

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản