6150

Công văn số 1752/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc thẩm định thiết kế cơ sở

6150
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1752/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc thẩm định thiết kế cơ sở

Số hiệu: 1752/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1752/BXD-KSTK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 31/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1752/BXD-KSTK
 V/v: Trả lời Sở XD Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi  : Sở xây dựng Hải Phòng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 715/SXD-GĐKT ngày 29/7/2005 của Sở Xây dựng Hải Phòng đề nghị hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 2, Mục III, phần I Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng : "Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án, bao gồm cả phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở, đến người quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định". Theo Điểm 10, Mục III, phần I Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng : “Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tới đơn vị đầu mối thẩm định dự án theo thời gian quy định tại Khoản 8 Điều 9 của Nghị định 16/CP; đồng thời gửi một bản tới Sở Xây dựng địa phương nơi xây dựng công trình”. Như vậy, việc gửi hồ sơ bao gồm cả phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở đến người quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Số lượng hồ sơ phụ thuộc vào số lượng cơ quan cần lấy ý kiến thẩm định.

2. Theo Khoản 3, Điều 59 Luật Xây dựng quy định: “Người thẩm định, phê duyệt thiết kế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, phê duyệt của mình”. Vì vậy, cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật) cần xác nhận các bản vẽ thiết kế đã được thẩm định.

3. Theo quy định tại phần I, Mục IV và Mục V Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng, khi thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật), cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không thẩm định tổng mức đầu tư (hoặc dự toán). Tổng mức đầu tư (hoặc dự toán) do người quyết định đầu tư thẩm định trước khi phê duyệt dự án (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

4. Theo quy định tại Khoản 10, Điều 9, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ "Lệ phí thẩm định dự án, thiết kế cơ sở do Bộ Tài chính quy định sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng." Hiện nay Bộ Tài chính đang nghiên cứu soạn thảo văn bản quy định về vấn đề này.

5. Tuỳ thuộc vào các bước thiết kế mà yêu cầu thể hiện bản vẽ có khác nhau. Theo Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ, về các bản vẽ thiết kế cơ sở “Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới, toạ độ và cao độ xây dựng”.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VP, PC, XL, KSTK.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản