8881

Công văn số 174/BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đón Tết Bính Tuất năm 2006

8881
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 174/BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đón Tết Bính Tuất năm 2006

Số hiệu: 174/BTNMT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thành Minh
Ngày ban hành: 12/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 174/BTNMT-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Thành Minh
Ngày ban hành: 12/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/BTNMT-VP
V/v: Đón Tết Bính Tuất năm 2006

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ

 

Để bảo đảm đón Tết Bính Tuất năm 2006 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 28/TTg-KHTH ngày 06 tháng 01 năm 2006, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt những việc sau đây:
1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung có liên quan của Công điện nêu trên (bản sao gửi kèm theo), đặc biệt lưu ý nội dung 1 và nội dung 3 của Công điện.
1.1. Từng cơ quan, đơn vị phải phân công người trực giải quyết công việc đột xuất và tổ chức lực lượng bảo vệ bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, đặc biệt chú ý phòng chống cháy nổ, trộm tài sản.
1 2. Chú ý chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động đang công tác ở vùng khó khăn, tạo điều kiện để anh, chị, em vui Tết.
1.3. Nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động trong từng đơn vị không tham gia các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức. Không được sử dụng xe ô tô công phục vụ nhu cầu cá nhân. Nghiêm cấm việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước để biếu, tặng trái quy định; người quyết định chi sai phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nếu bị phát hiện, ngoài việc bị xử lý theo quy định còn phải bồi hoàn cho công quỹ.
2. Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia chỉ đạo các đài, trung tâm, trạm khí tượng thuỷ văn quan trắc và dự báo chính xác các hiện tượng thời tiết, khí hậu, thường xuyên thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.
3. Cục Bảo vệ môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc phòng, chống ô nhiễm môi trường trong các vùng có dịch cúm gia cầm, chủ động áp dụng kịp thời biện pháp ngăn chặn, xử lý khẩn cấp khi xảy ra trường hợp dịch cúm lây lan từ người sang người theo các nội dung nêu tại Quyết định số 12/2005/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp thực hiện
- Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh
cơ quan Bộ (để phối hợp thực hiện);
- Lưu VT, VP (TH, QT).Th110

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

 


Nguyễn Thành Minh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản