14860

Công văn số 1735/TTg-CCHC của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện cơ chế \"một cửa\" ở địa phương

14860
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1735/TTg-CCHC của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện cơ chế \"một cửa\" ở địa phương

Số hiệu: 1735/TTg-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1735/TTg-CCHC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/10/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1735/TTG-CCHC
V/v: Thực hiện cơ chế"một cửa" ở địa phương

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2006 

  

Kính gửi

-Bộ nội vụ  
-Bộ tài chính  
-Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
-Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  
-Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
-Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ về việc thực hiện cơ chế "một cửa" ở địa phương (Công văn số 3627/BNV-CCHC và Báo cáo số 3649/BC-BNV ngày 04 tháng 10 năm 2006), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2006 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, theo hướng:

- Công khai, minh bạch, đơn giản và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp;

- Thống nhất về tên gọi; rõ về trách nhiệm, cách làm và quy trình giải quyết công việc;

- Thực hiện cơ chế "một cửa" đối với những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến tổ chức, công dân;

- Căn cứ vào đặc điểm từng vùng, miền xem xét, quyết định thực hiện cơ chế "một cửa" tại chính quyền cấp huyện và cấp xã (bao gồm vùng cao, vùng sâu, vùng xa);

- Quyết định phân loại lĩnh vực công việc không ghi giấy hẹn (cần giải quyết ngay trong ngày) và công việc phải ghi giấy hẹn;

- Quy định chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận "một cửa"; chế độ tài chính và các hình thức khen thưởng, kỷ luật.

2. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ cử Tổ công tác đến làm việc trực tiếp với các Sở, ngành của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bình Dương để thống kê những thủ tục hành chính có thể áp dụng cơ chế "một cửa" liên thông tại địa phương. Trên cơ sở đó, làm việc với các Bộ, ngành có liên quan về vấn đề này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2007./.Nơi nhận

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các thành viên Ban chỉ đạo CCHC của CP;
- Ban Thư ký Ban Chỉ đạo CCHC của CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Website CP;
- Lưu: VT, CCHC.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản