124384

Công văn 1735/TCT-TCCB về niêm yết công khai kết quả thi và nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

124384
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1735/TCT-TCCB về niêm yết công khai kết quả thi và nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1735/TCT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1735/TCT-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 20/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1735/TCT-TCCB
V/v Niêm yết công khai kết quả thi và nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/5/2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1175/QĐ-BTC về việc công nhận kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế khẩn trương thực hiện việc niêm yết công khai kết quả thi và nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010, như sau:

1. Thông báo kết quả thi tuyển:

Căn cứ kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 của 51/63 Cục Thuế được Tổng cục Thuế gửi kèm theo công văn hướng dẫn này; các Cục Thuế có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày 23/5/2011; đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả thi tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký (theo mẫu đính kèm).

2. Phúc khảo kết quả thi:

Theo quy định hiện hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển dụng công chức, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi theo quy định (Mẫu đơn phúc khảo kết quả thi đính kèm).

Cục Thuế có trách nhiệm tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi của thí sinh đã đăng ký và dự thi vào Cục Thuế. Thời gian nhận đơn phúc khảo chậm nhất đến 16 giờ 30 ngày 10/6/2011 và lập danh sách theo Mẫu số 01/PK gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) (gửi kèm toàn bộ đề nghị phúc khảo kết quả thi của từng thí sinh) chậm nhất trước ngày 15/6/2011; quá thời hạn trên coi như đơn vị không có thí sinh đề nghị phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010. Cục Thuế bố trí công chức thực hiện tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi đến nộp trực tiếp tại Cục Thuế, mở sổ theo dõi tiếp nhận, đóng dấu ngày tiếp nhận theo quy định. Đối với các trường hợp thí sinh gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi qua đường bưu điện thì thời hạn thống nhất chậm nhất là ngày 10/6/2011 theo dấu của bưu điện. Để tạo điều kiện cho thí sinh có nguyện vọng được đề nghị phúc khảo kết quả thi, thí sinh có thể tự làm đơn theo mẫu thống nhất kèm theo công văn này mà không nhất thiết phải đến nhận mẫu đơn từ cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế biết và đề nghị thực hiện ngay các công việc trên; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế để hướng dẫn tiếp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản