220945

Công văn 1733/BTC-TCHQ năm 2014 thực hiện công văn 16754/BTC-TCHQ do Bộ Tài chính ban hành

220945
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1733/BTC-TCHQ năm 2014 thực hiện công văn 16754/BTC-TCHQ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1733/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1733/BTC-TCHQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/BTC-TCHQ
V/v thực hiện công văn số 16754/BTC-TCHQ ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Trả lời công văn số 4569/HQHCM-GSQL ngày 19/12/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và công văn số 10/HQBRVT-GSQL ngày 06/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ghi tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về nội dung gạch (-) đầu dòng thứ nhất điểm 1 công văn 16754/BTC-TCHQ sửa lại như sau:

"- Căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 4; … và điểm đ, khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP đối với trường hợp xe về đến cảng Việt Nam từ ngày 15/12/2013 của Chính phủ để thực hiện xử lý vi phạm (phạt tiền) và buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam" thành:

"- Căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 4; … và điểm d, khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 đối với trường hợp xe về đến cảng Việt Nam từ ngày 15/12/2013 của Chính phủ để thực hiện xử lý vi phạm (phạt tiền) và buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam".

2. Về thẩm quyền xử lý

Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi đang giám sát xe thực hiện xử lý các vi phạm hướng dẫn tại công văn 16754/BTC-TCHQ.

3. Đối với trường hợp chủ hàng tự nhận thấy không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển, nếu chủ hàng có văn bản đề nghị tái xuất xe và nêu cụ thể không đáp ứng được điều kiện nào theo các quy định hiện hành liên quan đến việc nhập khẩu xe theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương thì xử lý theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn 16754/BTC-TCHQ.

4. Trường hợp xe ô tô, xe mô tô đã chuyển về cảng Việt Nam quá 90 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu và trong thời hạn này cơ quan Hải quan đã làm việc với chủ hàng theo các công văn chỉ đạo của Tổng cục Hải quan (có biên bản làm việc) thì không áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Hải quan để xử lý. Đối với các trường hợp này, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu căn cứ các quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan để thực hiện, nếu xác định xe không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương thì có văn bản thông báo cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đang giám sát xe để thực hiện xử lý theo quy định tại điểm 1, công văn 16754/BTC-TCHQ.

5. Đối với xe ô tô, xe mô tô đang lưu giữ tại cảng đứng tên người nhận là tổ chức xin tái xuất nêu tại điểm 4, công văn số 10/HQBRVT-GSQL ngày 06/01/2014 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, nếu không có thông tin vi phạm nào khác thì cho phép Công ty TNHH Giao nhận Phương Nam thực hiện tái xuất xe theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng (để báo cáo);
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ TC (để p/h);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (48b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản