3719

Công văn só 1731/TCT/DNK về thuế GTGT đối với hàng XK bị thất lạc tờ khai Hải quan do Bộ tài chính ban hành

3719
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn só 1731/TCT/DNK về thuế GTGT đối với hàng XK bị thất lạc tờ khai Hải quan do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 1731/TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1731/TCT/DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/06/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1731/TCT/DNK
V/v: Thuế GTGT đối với
hàng XK thất lạc tờ khai HQ. 

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi

- Công ty TNHH SX-TM Thanh Dũng 
 Đ/c: 117A, đường 3/2 (nối dài) KP. Đông Tư, TT. Lái Thiêu, H. Thuận An, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời Công văn số 09/2005-TD-CV ngày 27/04/2005 của Công ty hỏi về thuế GTGT đối với hàng XK bị thất lạc tờ khai Hải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết d, Điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thếu GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và thủ tục như: hợp đồng bán hàng hóa với nước ngoài, hợp đồng ủy thác XK (nếu có), thanh lý hợp đồng; tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; chứng từ thanh toán qua ngân hàng; hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Trường hợp Công ty bị thất lạc tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu, để được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng xuất khẩu đó, ngoài các điều kiện khác theo quy định nêu trên Công ty phải liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai xin bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Hải quan hoặc công chứng của bản lưu tờ khai Hải quan đã bị thất lạc. Nếu Công ty không có tờ khai Hải quan hoặc bản sao tờ khai hải quan để chứng minh thực tế hàng hóa đã xuất khẩu thì công ty không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CT Tỉnh Bình Dương
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản