118253

Công văn 1728/UBND-KTTH về mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

118253
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1728/UBND-KTTH về mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 1728/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 07/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1728/UBND-KTTH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 07/07/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1728/UBND-KTTH
V/v mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

- Giám đốc sở Tài chính;
- Giám đốc sở Giao thông Vận tải.

 

Căn cứ Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô;

Xét tờ trình số: 247/TTr.STC ngày 30/6/2009 của Giám đốc sở Tài chính về việc mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Chấp thuận mức thu cấp phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô như sau:

1. Phù hiệu xe chạy tuyến cố định:

- Phù hiệu xe màu xanh: 2.000 đồng/cái

- Phù hiệu xe màu đỏ: 2.000 đồng/cái

2. Sổ nhật trình chạy xe: 3.500 đồng/quyển sổ

Các khoản thu trên, đơn vị được sử dụng phục vụ cho công tác thu chi có liên quan đến việc cấp sổ nhật trình chạy xe, các loại phù hiệu xe.

Khi nào có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc thu, chi các khoản có liên quan đến việc cấp sổ nhật trình chạy xe, các loại phù hiệu xe thì sẽ thực hiện theo qui định của Bộ Tài chính.

Giao Giám đốc sở Giao thông Vận tải kết hợp sở Tài chính chỉ đạo thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTTH;
- Lưu: VT. 6.03.05.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản