124474

Công văn 1726/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng của chương trình sử dụng nguồn vốn ODA do Tổng cục Thuế ban hành

124474
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1726/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng của chương trình sử dụng nguồn vốn ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1726/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1726/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1726/TCT-CS
V
/v hoàn thuế GTGT của chương trình sử dụng nguồn vốn ODA

Ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Ngày 1/3/2011, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 168/CT-KTT ngày 25/2/2011 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc xử lý những vướng mắc trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT cho Chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn hợp phần tỉnh Đắk Nông. Sau khi xin ý kiến của Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế và Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại- Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn hợp phần tỉnh Đắk Nông là đơn vị được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông thành lập để quản lý, thực hiện Chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn hợp phần tỉnh Đắk Nông (Chương trình sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại) và đã được Cục Thuế tỉnh Đắk Nông xác nhận từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009 Ban quản lý chương trình có số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn (theo Biên bản kiểm tra ngày 5/1/2010 của Cục thuế) là 206.381.869 đồng (hai trăm linh sáu triệu, tám trăm ba mốt nghìn, tám trăm chín sáu đồng), thì Ban quản lý chương trình là đối tượng được hoàn thuế theo quy định cho số thuế GTGT mà Cục thuế đã xác định đủ điều kiện được hoàn.

Trường hợp Ban quản lý chương trình chấm dứt hoạt động, nếu cơ quan chủ quản của Ban quản lý chương trình có quyết định chuyển giao cho đơn vị khác chịu trách nhiệm xử lý tồn tại các vấn đề về tài chính liên quan đến Chương trình thì Cục Thuế tỉnh Đắk Nông thực hiện xem xét hoàn số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn cho Ban quản lý chương trình qua đơn vị được chỉ định. Việc sử dụng khoản tiền thuế GTGT được hoàn do đơn vị chủ quản của Ban quản lý chương trình và các bên liên quan chịu trách nhiệm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

TỔNG CỤC THUẾ
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản