125162

Công văn 1724/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu do Tổng cục Thuế ban hành

125162
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1724/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1724/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1724/TCT-TNCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số 1724/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trả lời công văn số 67.1/CV-ACBS.11 ngày 27/4/2011 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB kiến nghị về thuế chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu hướng dẫn tại công văn số 1135/TCT-TNCN ngày 05/4/2011 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế xin được làm rõ vấn đề này như sau:

Trong lĩnh vực chứng khoán, hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu được phân biệt với chuyển nhượng, cổ phiếu.

Trong lĩnh vực thuế, việc đánh thuế căn cứ trên bản chất của hoạt động. Về bản chất cá nhân chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để hưởng thu nhập cũng tương tự như cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu để hưởng chênh lệch mà không phải bỏ vốn để mua cổ phiếu. Vì vậy, việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và chuyển nhượng cổ phiếu là giống nhau để đảm bảo sự bình đẳng.

Hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu là chuyển nhượng chứng khoán do đó phải chịu thuế TNCN theo quy định về chuyển nhượng chứng khoán Thuế suất 0,1% trên giá bán hoặc 20% trên chênh lệch giữa giá bán trừ (-) giá mua.

Do đó, đối với hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đề nghị công ty thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn số 1135/TCT-TNCN ngày 05/4/2011 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Chứng khoán ACB biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản