380717

Công văn 1692/TXNK-TGHQ năm 2018 hướng dẫn cách khai báo phí DO, phí vệ sinh container đối với hàng hóa không phải khai tờ khai trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

380717
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1692/TXNK-TGHQ năm 2018 hướng dẫn cách khai báo phí DO, phí vệ sinh container đối với hàng hóa không phải khai tờ khai trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1692/TXNK-TGHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 09/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1692/TXNK-TGHQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu
Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 09/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1692/TXNK-TGHQ
V/v hướng dẫn cách khai báo

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long.
(Địa chỉ: E4A Thăng Long IP, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1782/HQHP-TXNK ngày 02/02/20L-Draco-CBD-18 ngày 26/3/2018 của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long đề nghị hướng dẫn khai báo phí DO, phí vệ sinh container đối với hàng hóa không phải khai tờ khai trị giá hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

- Trường hợp Công ty nhập mã phân loại khai trị giá là 6 “Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch” thi thực hiện khai báo các khoản điều chỉnh cộng theo hướng dẫn tại điểm 1.49 phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Công ty nhập mã phân loại khai trị giá là 7 “Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch trong trường hợp có mối quan hệ đặc biệt nhưng không ảnh hưởng tới trị giá giao dịch” thì thực hiện khai báo tại mục “các khoản điều chỉnh” như sau:

+ Mã tên: Bỏ trống

+ Mã phân loại: “DP” (Nhập vào tổng giá tính thuế được tính bằng tay)

+ Nhập mã đơn vị tiền tệ của các khoản điều chỉnh

+ Trị giá điều chỉnh: nhập tổng giá trị các khoản điều chỉnh

+ Tổng hệ số phân bổ: Nhập tổng hệ số phân bổ trị giá các khoản điều chỉnh (nếu có)

+ Ô “chi tiết khai trị giá”: nhập tóm tắt số tiền của từng khoản điều chỉnh, ví dụ CIC (1.500.000vnđ),...

Mã tên

Mã phân loại

Trị giá khoản điều chỉnh

 

Tổng hệ số phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 

-

DF

-

 

 

 

 

 

Lưu ý: Hệ thng chỉ chp nhận khai báo 01 dòng duy nht.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Tâm-5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản