220940

Công văn 16465/BTC-PC năm 2013 về việc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự do Bộ Tài chính ban hành

220940
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 16465/BTC-PC năm 2013 về việc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16465/BTC-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 16465/BTC-PC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/11/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16465/BTC-PC
V/v chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để kiến nghị truy cứu TNHS

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Luật Quản lý thuế quy định trong quá trình thực thi công vụ nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thuế có dấu hiệu tội phạm cán bộ công chức, người có thẩm quyền, cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Để giúp cơ quan thuế thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chuyển giao hồ sơ vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Các trường hợp phát hiện hành vi vi phạm phải chuyển hồ sơ để kiến nghị khởi tố vụ án hình sự

a) Trường hợp phát hiện qua kiểm tra, thanh tra thuế:

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra thuế, nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì Trưởng đoàn kiểm tra, thanh tra thuế phải khẩn trương báo cáo Lãnh đạo bộ phận thanh tra. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn kiểm tra, Lãnh đạo bộ phận thanh tra thuế phải trình Thủ trưởng cơ quan thuế ký văn bản chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền cùng cấp để điều tra và kiến nghị khởi tố theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ Luật hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và Thông tư liên tịch số 148/1999/TTLT-BTC-BCA ngày 20/12/1999 của liên Bộ Tài chính - Công an về quan hệ phối hợp công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong một số hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính.

b) Trường hợp phát hiện khi đang xem xét, xử lý vi phạm hành chính:

Khi đang xem xét vụ việc vi phạm để ra quyết định xử phạm vi phạm hành chính, nếu phát hiện thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người phát hiện phải báo cáo ngay với người có thẩm quyền xử phạt để tạm dừng việc ra quyết định và ký văn bản chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền cùng cấp để kiến nghị khởi tố.

c) Trường hợp phát hiện khi đang thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

Trường hợp quá thời hạn 03 ngày, kể từ ngày hết hạn thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khởi tố theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC mà cơ quan thuế không nhận được thông báo của Cơ quan điều tra về việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự hoặc đã chuyển tin vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì có văn bản đôn đốc hoặc đề nghị Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ chuyển lại hồ sơ vụ việc vi phạm để xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc tiếp tục thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4. Báo cáo kết quả chuyển giao hồ sơ vụ việc vi phạm cho Cơ quan điều tra

- Các Cục thuế tổ chức thống kê hồ sơ vụ việc vi phạm do đơn vị thực hiện chuyển giao cho Cơ quan điều tra và định kỳ hàng quý báo cáo Tổng cục thuế.

- Tổng cục thuế theo dõi, phối hợp cùng các Cục thuế địa phương xử lý theo Quy chế phối hợp giữa Tổng cục thuế và Tổng cục cảnh sát ban hành kèm theo Quyết định số 1527/QCPH-TCT-TCCS ngày 31/7/2007 của Tổng cục thuế, Bộ Tài chính và Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an.

- Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Tổng cục thuế báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý thu thuế, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Bộ Công an, Viện KSNDTC (để phối hợp);
- TCT, TCHQ;
- Lưu VT, PC. (80)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản