Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1642TCT/PCCS
V/v: chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi :  Báo kinh tế hợp tác Việt Nam

Trả lời công văn số 27/2005/CV-KTHTVN ngày 7/4/2005 của Báo kinh tế hợp tác Việt Nam nêu vướng mắc trong xác định chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế và chi phí sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế có mục đích và phương pháp xác định khác nhau. Chi phí sản xuất kinh doanh được xác định trên cơ sở mọi khoản chi phục vụ cho sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đều được tập hợp và hạch toán vào sổ sách kế toán. Mục đích của việc xác định chi phí sản xuất kinh doanh để tính kết quả lãi, lỗ của doanh nghiệp trong một niên độ kế toán nhất định; Còn chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Mục đích của việc xác định chi phí hợp lý là để xác định thu nhập chịu thuế và tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định.

Về cơ bản chi phí hợp lý và chi phí sản xuất kinh doanh là thống nhất với nhau. Nhưng do mục đích và phương pháp xác định khác nhau nên cũng có một số chi phí khi xác định là chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay là chi phí sản xuất thì không bằng nhau ở nội dung chi. Ví dụ: Khoản chi đối với khoản chi phí khấu hao nhanh theo hiệu quả kinh doanh, chi phí tiền lương theo đơn giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trích các khoản dự phòng trong chi phí hợp lý theo số thực chi có thể được xác định cao hơn chi phí sản xuất kinh doanh là nhằm khuyến khích doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ, nâng cao đời sống người lao động. Nhưng cũng có một số khoản chi được xác định theo mức khống chế so với thực tế chi để buộc doanh nghiệp phấn đấu tiết kiệm các khoản chi phí này, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế như: trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân (khống chế không vượt mức lãi suất trần của liên ngân hàng); chi phí mua sắm trang phục thay cho bảo hộ lao động; chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, giao dịch, đối ngoại. Việc khống chế một số khoản chi xác định chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là rất cần thiết, nhất là chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, giao dịch đối ngoại.

Tổng cục Thuế thông báo để Báo kinh tế hợp tác Việt Nam biết và thông báo cho các doanh nghiệp hiểu rõ về chính sách thuế./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản