8590

Công văn số 164/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo Thông tư số 34 của Bộ Tài chính

8590
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 164/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo Thông tư số 34 của Bộ Tài chính

Số hiệu: 164/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 164/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý truy thu thuế TT34

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan thành phố Hải Phòng
 - Công ty cổ phần vật tư Hạ Long

 

Trả lời công văn số 429-KN/NT của Công ty Cổ phần Vật Hạ Long (trước đây là Công ty Vật tư thủy sản Hạ Long - Bộ Thủy sản) về việc đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo Thông tư số 34 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan thì “hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện có thuế được thông quan sau khi người khai hải quan đã nộp thuế”. Do đó, lô hàng 03 xe Korando thuộc tờ khai hải quan số 735/NK/KD/KV2 ngày 18/01/2002 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng của Công ty Vật tư thủy sản Hạ Long đã thông quan theo quy định không thuộc đối tượng bị xử lý tịch thu theo quy định tại điểm 3, mục I Thông tư số 34/2004/TT-BTC ngày 19/04/2004 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện việc truy thu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo đúng quy định tại thời điểm nhập khẩu đối với lô hàng 03 chiếc xe nhập khẩu thuộc tờ khai nêu trên theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 34/2004/TT-BTC ngày 19/04/2004 Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần vật tư Hạ Long, Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an Tp. Hải Phòng (để phối hợp)
- Lưu: VT, KTTT (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản