380995

Công văn 1610/LĐTBXH-TCGDNN năm 2018 về khảo sát tương lai việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

380995
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1610/LĐTBXH-TCGDNN năm 2018 về khảo sát tương lai việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1610/LĐTBXH-TCGDNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 27/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1610/LĐTBXH-TCGDNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 27/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/LĐTBXH-TCGDNN
V/v khảo sát tương lai việc làm

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

 

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu về tương lai của việc làm thông qua hoạt động chính là khảo sát online, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý doanh nghiệp trả lời đầy đủ nội dung được khảo sát theo hình thức trực tuyến với đường link như sau:

https://weforum.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2tvN91vzq9gbgsl&Q_JFE=0.

Tất cả thông tin Quý doanh nghiệp cung cấp đều được giữ bí mật. Kết quả khảo sát sẽ là kết quả tng hp và chỉ được sử dụng với mục đích nghiên cứu làm cơ sở cho hoạch định chính sách về đào tạo nghề nghiệp, giới và việc làm của Việt Nam. Thời hạn hoàn thành trả lời các câu hỏi khảo sát trước ngày 28/4/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp - Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Điện thoại: 024.39449802, 024.39745020, Fax: 024.39745020, email: vien.khgdnn@gmail.com).

Rt mong nhận được sự hợp tác của Quý doanh nghiệp./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCGDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản