9142

Công văn số 16057/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ

9142
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 16057/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ

Số hiệu: 16057/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 16057/BTC-TCHQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16057/BTC-TCHQ
V/v: Hướng dẫn nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, Thành phố

 

Thời gian qua có phát sinh một số vướng mắc về việc xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ. Để cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; căn cứ các văn bản quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và qui định về xuất nhập khẩu tại chỗ, Bộ Tài chính hướng việc hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính quy định về thuế đối với hàng XNK tại chỗ có hiệu lực thi hành (ngày 25/10/2002) như sau:

1) Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ và đã thực xuất khẩu tại chỗ trước ngày 25/10/2002 được xem xét hoàn thuế nhập khẩu hoặc không thu thuế nhập khẩu (nếu chưa nộp) đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất sản phẩm xuất khẩu đã xuất khẩu tại chỗ.

2) Điều kiện để được áp dụng chính sách thuế nêu tại Điểm 1:

- Hàng hóa phải là các loại vật tư, nguyên liệu được hoàn thuế, có đủ thủ tục hồ sơ xét hoàn thuế hoặc không thu thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu như quy định tại Điểm 1.g Mục I phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

- Các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan về XNK tại chỗ (mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ....) và thực hiện các nghĩa vụ về thuế khi xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo hướng dẫn của các văn bản có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai XNK (Thông tư số 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ ngày 31/12/1998, số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại; Công văn số 665/TCHQ/GSQL ngày 30/1/1999 và Thông tư số 06/2000/TT-TCHQ ngày 31/10/2000 của Tổng cục Hải quan).

3- Các doanh nghiệp được hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng hóa xuất khẩu tạo chỗ theo hướng dẫn tại công văn này có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung với Cục Thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp. Cục hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu vật tư sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ cho các doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản số thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ trước khi Thông tư số 90/2002/TT-BTC có hiệu lực mà các đơn vị được hoàn cho Cục thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp để thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo đúng quy định.

Công văn này thay thế Công văn số 251 TCHQ/KTTT ngày 16/1/2004 của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu SXXK của doanh nghiệp có vốn ĐTNN.

Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ và xem xét hoàn thuế hoặc không thu thuế cho các doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn cụ thể.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trương Chí Trung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản