9438

Công văn số 1598/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp hoạt động nhân chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

9438
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1598/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp hoạt động nhân chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Số hiệu: 1598/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 09/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1598/TLĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Đặng Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 09/09/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1598/TLĐ
V/v Phối hợp hoạt động nhân chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2004

 

Kính gửi:  Ban thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố trục thuộc TW các công đoàn ngành Trung ương và công đoàn các tống công ty trực thuộc TLĐ

Theo Thông báo số 3095/BTNMT-BVMT ngày 30/8/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Chiên dịch làm cho thế giới sạch hơn vào các ngày từ 17 đến 19 tháng 9 với chủ đề năng 2004 do Chương trình môi trường của Liên hợp quốc phát động là ''Biển và Đại dương'', với mục tiêu của chiến dịch là động viên và tạo điều kiện cho mọi tầng lớp trong xã hội tham gia vào các hoạt động làm cho môi trường trong lành hơn góp phần vào việc cải thiện môi trường của hành tinh.

Để hưởng ứng tích cực chiến dịch này đồng thời góp phần đẩy mạnh sự tham gia các cấp Công đoàn và của công nhân viên chức và lao động vào sự nghiệp bảo vệ môi trường ở nước ta, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chính thức phát động phong trào ''Công nhân viên chúc và người lao động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn'' đồng thời yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện tốt những điểm sau:

l- Vận động đông đảo CNVC LĐ tham gia tích cực vào các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm sạch môi trường từ ngày 17 đến 19 tháng 9 năm 2004 do Bộ tài nguyên và Môi trường phát động theo kế hoạch hành động cụ thê của các ngành, địa phương.

2- Các Công đoàn ngành Trung ương và các Liên đoàn Lao động địa phương chi đạo các công đoàn cơ sở ra quân làm sạch các nhà máy, xí nghiệp cơ quan, công sở, nơi làm việc và cơ trú... thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh và các hoạt động khác nhằm tạo cảnh quan môi trường sạch và xanh.

3- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tại nhà máy xí nghiệp, trụ sở cơ quan.

4- tuyên truyền vận động công nhân viên chức và người lao động tích cực tham gia Chiến dịch làm cho thế giới sạch hon bằng các hành động cụ thể, thiết thực góp phần cải thiện chất lượng môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, trụ sở cơ quan.

5- Gắn chặt các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với việc đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn về sinh lao động, không ngừng chăm lo cải thiện môi trường và điều kiện lao động, đảng bảo sức khỏe cho người lao động. phải coi công tác BHLĐ là một nội dung quan trọng có liên quan mật thiết với công tác bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của mọi cấp, mọi ngành và mọi người và phải được tiến hành một cách thường xuyên. Các cấp Công đoàn cần khẩn trương phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai những hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và kịp thời báo cáo kết quả việc triển khai này về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH 
TS. Đặng Ngọc Chiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản