380994

Công văn 1597/LĐTBXH-TTTT năm 2018 về yêu cầu sử dụng eMolisa trong xử lý văn bản điện tử và điều hành tác nghiệp tại đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

380994
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1597/LĐTBXH-TTTT năm 2018 về yêu cầu sử dụng eMolisa trong xử lý văn bản điện tử và điều hành tác nghiệp tại đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1597/LĐTBXH-TTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 27/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1597/LĐTBXH-TTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 27/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/LĐTBXH-TTTT
V/v yêu cầu sử dụng eMolisa trong xử lý văn bản điện tử và điều hành tác nghiệp tại đơn vị

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và nhiệm vụ Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, hiện đại hóa hành chính, Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh triển khai sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp nội bộ eMolisa cụ thể như sau:

1. Đối với Văn phòng Bộ: Kịp thời cập nhật, quét các văn bản đến, văn bản đi của Bộ, tiếp nhận văn bản từ Trục liên thông văn bản của Văn phòng Chính phủ, phân xử lý văn bản điện tử tới các đơn vị; quét, cập nhật, phân công xử lý đối với các văn bản trình Lãnh đạo Bộ trên eMolisa.

2. Đối với các đơn vị thuộc Bộ: Chính thức sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp nội bộ eMolisa tại tên miền http://intranet.molisa.gov.vn trong xử lý văn bản điện tử và trong các hoạt động điều hành, tác nghiệp tại đơn vị mình; tiếp nhận văn bản điện tử từ Bộ, quét, cập nhật văn bản đến, văn bản đi của đơn vị; Lãnh đạo đơn vị, văn thư đơn vị thực hiện việc phân công xử lý đến từng phòng ban, chuyên viên trên eMolisa, theo dõi tình hình xử lý văn bản đến chuyên viên; cập nhật lịch công tác của đơn vị trên eMolisa; cập nhật tài liệu lên eMolisa để phục vụ các cuộc họp, hội nghị.

3. Trung tâm Thông tin: Chịu trách nhiệm xây dựng, nâng cấp và đảm bảo Hệ điều hành tác nghiệp nội bộ eMolisa hoạt động ổn định, thuận tiện; Hàng tháng tiến hành đánh giá, báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc triển khai eMolisa.

Trong quá trình sử dụng các hệ thống trên, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin để được hỗ trợ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản