8015

Công văn số 1581/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của Tổng công ty liên doanh xây dựng công trình giao thông phía Bắc

8015
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1581/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của Tổng công ty liên doanh xây dựng công trình giao thông phía Bắc

Số hiệu: 1581/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1581/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1581/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế Thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 358/CV/CT-DNNN1 ngày 20/4/2005 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT của Tổng công ty liên doanh xây dựng công trình giao thông phía Bắc; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6, Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng nhà nước đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần được hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ cho dự án. Trường hợp chủ dự án không được Ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án, chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế cung cấp hàng hóa dịch vụ theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho dự án.

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng công ty liên danh xây dựng công trình giao thông phía Bắc (là nhà thầu chính) được chủ dự án (PMU18) giao thầu công trình Quốc lộ 1A đoạn Thường Tín - Cầu Rẽ (hợp đồng 6-QL1) và Quốc lộ 18 Nội Bài - Bắc Ninh sử dụng vốn ODA thuộc diện NSNN đầu tư không hoàn trả, các gói thầu này chủ đầu tư giao thầu không có thuế thì nhà thầu chính thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT theo quy định nêu trên.

Trường hợp nhà thầu chính là Tổng công ty liên danh xây dựng công trình giao thông phí Bắc không có con dấu riêng nên không thể đăng ký thuế, Tổng công ty liên danh được Bộ Giao thông Vận tải cho phép sử dụng con dấu của Công ty đường bộ 230 (một đơn vị thành viên của liên danh) trong mọi quan hệ giao dịch thì Công ty đường bộ 230 là đại diện cho tổng công ty liên danh xây dựng công trình giao thông phía Bắc được hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án mang tên và mã số thuế của Công ty đường bộ 230.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét cụ thể và thực hiện hoàn thuế GTGT cho Tổng công ty liên danh xây dựng công trình giao thông phía Bắc đối với dự án nêu trên, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo chế độ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TCTy LD XDCT GT phía Bắc;
- Lưu: VT (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản