125148

Công văn 1528/BNN-TY về cho phép nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

125148
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1528/BNN-TY về cho phép nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1528/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 01/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1528/BNN-TY
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 01/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/BNN-TY
V/v Cho phép nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý cho phép nhập khẩu sản phẩm tim, gan, thận đông lạnh từ gia súc, gia cầm (tại Công văn số 7080/VPCP-KTTH ngày 06/10/2010). Về vấn đề này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y ban hành Công văn số 405/TY-KD ngày 23/3/2011 và Công văn số 718/TY-KD ngày 26/4/2011 về việc hướng dẫn kiểm dịch nhập khẩu nội tạng đông lạnh (tim, gan, thận) từ gia súc, gia cầm (02 văn bản này đã gửi cho Tổng cục Hải quan); đồng thời, ngày 28/4/2011 Cục Thú y đã gửi Công văn số 736/TY-KD cho Tổng cục Hải quan và đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan kiểm dịch động vật thuộc Cục Thú y để quản lý, giám sát việc nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Tổng cục Hải quan biết về việc Văn phòng Chính phủ đã đồng ý cho phép nhập khẩu tim, gan, thận từ gia súc, gia cầm và chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Vụ HTQT;
- Các CQTY vùng;
- Lưu VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản