221393

Công văn 1522/TCHQ-CCHĐH năm 2014 trả lời vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

221393
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1522/TCHQ-CCHĐH năm 2014 trả lời vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1522/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1522/TCHQ-CCHĐH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1522/TCHQ-CCHĐH
V/v trả lời vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2060/HQCT-NV ngày 17/12/2013 báo cáo vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc ngày phúc tập hồ sơ sau ngày đăng ký tờ khai:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 864/TCHQ-CCHĐH ngày 07/02/2013 và công văn số 3386/TCHQ-CCHĐH ngày 20/6/2013 hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc, giao Cục Giám sát quản lý nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ.

2. Về vướng mắc khi thực hiện Điểm 2.1 Khoản 2 công văn số 12/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2013:

Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc, giao Cục Thuế xuất nhập khẩu nghiên cứu nâng cấp hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế đáp ứng kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS.

3. Vướng mắc về phúc tập trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan:

Qua kiểm tra hệ thống thông quan điện tử phiên bản mới nhất, khi lãnh đạo phê duyệt khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan, đối với những tờ khai đã phúc tập, hệ thống thông quan điện tử lưu tờ khai tại khâu lưu trữ, hệ thống không chuyển tờ khai ở trạng thái thiếu chứng từ. Đề nghị Cục Hải quan TP Cần Thơ liên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê để có hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hồ sơ đã đưa vào khâu lưu trữ, người khai hải quan sửa đổi, bổ sung sau thông quan, việc phúc tập trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan, Tổng cục Hải quan ghi nhận và giao Cục Giám sát quản lý nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ.

4. Về sự thống nhất giữa hệ thống hải quan điện tử với quy trình các bước tại Quyết định 3046/QĐ-TCHQ trong trường hợp hàng hóa được chấp nhận thông quan ngay:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 196/2012/TT-BTC và Bước 4 quy trình thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ, hệ thống thông quan điện tử được thiết kế là phù hợp với quy trình nghiệp vụ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để thực hiện);
- Cục GSQL (để thực hiện);
- Cục CNTT&TK (để thực hiện);
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản