Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1509/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về nội dung thẩm định thiết kế trong báo cáo kinh tế kỹ thuật

Số hiệu: 1509/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 28/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1509/BXD-KSTK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 28/07/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1509/BXD-KSTK
V/v: Nội dung thẩm định thiết kế trong báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

 

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Về việc này, Bộ Xây dựng có hướng dẫn như sau:

Theo điều 59 Luật Xây dựng, đối với công trình quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng thì tuỳ theo tính chất, quy mô công trình mà thiết kế phải thực hiện hai bước hoặc ba bước. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở; chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định các bước thiết kế tiếp theo (thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công). Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng quy định tại mục IV, phần I, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng. Nội dung thẩm định thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư quy định tại điều 16 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ.

Theo điều 54 Luật Xây dựng, đối với công trình quy định chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế chỉ thực hiện một bước. Khi đó bước thiết kế cơ sở và bước thiết kế bản vẽ thi công gộp lại thành một bước là thiết kế bản vẽ thi công. Vì vậy, mới có trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật; nội dung thẩm định là nội dung quy định như đối với thiết kế cơ sở. Chủ đầu tư có thể chỉ trình cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương những bản vẽ liên quan đến nội dung thẩm định thiết kế cơ sở. Chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công như quy định của Luật Xây dựng; nội dung thẩm định thực hiện theo điểm d, khoản 3, mục V, phần I, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện và hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật đúng với quy định của Luật Xây dựng.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VP, PC, XL, KSTK.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
ĐÃ KÝ 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản