124859

Công văn 1490/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

124859
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1490/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1490/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1490/TCT-TNCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1490/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 2150/CT-TNCN ngày 29/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang vướng mắc về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản duy nhất và TNCN đối với đại lý xổ số. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất:

Tại Khoản 2, Điều 4, Chương I Luật thuế thu nhập cá nhân quy định những khoản thu nhập được miễn thuế: “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.”

Tai khoản 6, Điều 4, Chương I Luật thuế thu nhập cá nhân quy định những khoản thu nhập được miễn thuế: “Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.”

Căn cứ quy định trên, thì:

- Trường hợp cá nhân vừa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, vừa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp riêng biệt, khi chuyển nhượng đồng thời quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất nông nghiệp thì chỉ được miễn thuế TNCN đối với thu nhập của nhà ở, đất ở nếu được xác định cá nhân đó chỉ có nhà ở, đất ở duy nhất; Đối với đất sản xuất nông nghiệp được nhà nước giao đất để sản xuất căn cứ vào hình thức là chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp hay là chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà cấp có thẩm quyền cho phép để quyết định việc thu thuế TNCN hay không thu thuế TNCN.

- Trường hợp cá nhân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trên giấy chứng nhận có phân chia đất ở riêng, đất sản xuất nông nghiệp riêng. Khi cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên thì cá nhân đó chỉ được miễn thuế TNCN đối với thu nhập của nhà ở, đất ở nếu được xác định là duy nhất; Đối với đất sản xuất nông nghiệp được nhà nước giao đất để sản xuất căn cứ vào hình thức là chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp hay là chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà cấp có thẩm quyền cho phép để quyết định việc thu thuế TNCN hay không thu thuế TNCN.

2. Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số:

Căn cứ khoản 1, Điều 1, Thông tư 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số hướng dẫn: “Các cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số với Công ty xổ số kiến thiết có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đại lý bao gồm các khoản thu nhập: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới các hình thức, các khoản hỗ trợ, chi trả khác nhận được từ cơ sở giao đại lý.”

Theo quy định trên, các khoản thu nhập của cá nhân làm đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết, cụ thể: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới các hình thức, các khoản hỗ trợ, chi trả khác là thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT, 2b), CS (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản