4338

Công văn số 1478 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hải vương mua lại phần vốn góp của bên nước ngoài trong liên doanh

4338
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1478 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hải vương mua lại phần vốn góp của bên nước ngoài trong liên doanh

Số hiệu: 1478TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1478TCT/ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1478TCT/ĐTNN
V/v: nộp thuế TNDN đối với hoạt động mua lại phần vốn góp

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 139/CT-TTr2 ngày 19/01/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh hòa về việc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hải vương mua lại phần vốn góp của bên nước ngoài trong liên doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục I và Điểm 4, Mục II Thông tư số 22/2002/TT-BTC ngày 11/3/2002 của Bộ Tài chính thì trường hợp giá trị tài sản và tiền vốn nhận về từ việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp liên doanh lớn hơn giá trị góp vốn liên doanh, doanh nghiệp đối tác bên Việt Nam được hạch toán tăng nguồn vốn kinh doanh. Đồng thời trường hợp doanh nghiệp Việt Nam mua lại phần vốn của bên đối tác nước ngoài thì doanh nghiệp hạch toán tăng tài sản và nguồn vốn tương ứng theo các quy định hiện hành về mua tài sản.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hải vương mua lại phần vốn của bên đối tác nước ngoài trong Công ty TNHH Thủy sản Toàn cầu và trở thành chủ sở hữu 100% vốn của liên doanh trước đây, thì Công ty TNHH Hải vương được hạch toán tăng tài sản và nguồn vốn kinh doanh tương ứng theo quy định về mua tài sản. Phần chênh lệch tăng thêm do mua lại vốn góp không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do trên thực tế không phát sinh thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh hòa biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Cục thuế liên hệ trực tiếp và báo cáo Tổng cục để được hướng dẫn cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: VP(HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản