145315

Công văn 147/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng do kéo dài thời gian tư vấn giám sát thi công do Bộ Xây dựng ban hành

145315
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 147/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng do kéo dài thời gian tư vấn giám sát thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 147/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 02/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 147/BXD-KTXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 02/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh hợp đồng do kéo dài thời gian tư vấn giám sát thi công.

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn dự án Điện lực dầu khí

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 413/PCC-KTKH ngày 19/7/2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn dự án Điện lực dầu khí về việc điều chỉnh hợp đồng do kéo dài thời gian tư vấn giám sát thi công. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với trường hợp công trình Nhà máy phong điện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; việc kéo dài thời gian giám sát thi công công trình không do lỗi của Nhà thầu Tư vấn giám sát, và các bên có thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng khi tiến độ giám sát bị kéo dài như nêu tại văn bản số 413/PCC-KTKH ngày 19/7/2012, thì Chủ đầu tư và Nhà thầu Tư vấn giám sát cần xem xét thống nhất phạm vi điều chỉnh, phương pháp và căn cứ điều chỉnh để làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng phù hợp với quy định của Nhà nước. Việc điều chỉnh giá hợp đồng do kéo dài thời gian giám sát thi công có thể được xác định bằng cách lập dự toán phù hợp với hợp đồng đã ký kết và thời gian kéo dài thêm.

Công ty Cổ phần Tư vấn dự án Điện lực dầu khí căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, THa(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản