121764

Công văn 1453/TCHQ-GSQL về loại hình nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu tự động do Tổng cục Hải quan ban hành

121764
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1453/TCHQ-GSQL về loại hình nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu tự động do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1453/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1453/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1453/TCHQ-GSQL
V/v loại hình nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu tự động

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
(Đ/c: Khu CN Yên Phong I, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 2203/HQ/SEV ngày 22/03/2011 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về vướng mắc loại hình nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu tự động đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị, linh phụ kiện thay thế, đồ dùng, dụng cụ…. (trong đó có mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng tiêu dùng) để phục vụ sản xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về loại hình nhập khẩu:

Theo trình bày của Công ty thì hàng hóa nêu trên nhập khẩu để phục vụ sản xuất, trong đó có mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng tiêu dùng như máy tính, máy tính nhỏ cầm tay (PDA), giầy dép tĩnh điện, găng tay… và không thuộc đối tượng được miễn thuế, do vậy nếu số hàng hóa này Công ty nhập khẩu về không nhằm mục đích thương mại thì Công ty thực hiện đăng ký tờ khai theo loại hình nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại theo hướng dẫn tại Điều 69, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Về giấy phép nhập khẩu tự động:

Tại khoản 2, Điều 1, Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 của Bộ Công Thương đã hướng dẫn cụ thể các hàng hóa nhập khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư, do vậy nếu có vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn, giải quyết. Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP HN, HP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản