259384

Công văn 14434/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2014/NĐ-CP về hoạt động in do Tổng cục Hải quan ban hành

259384
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 14434/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2014/NĐ-CP về hoạt động in do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 14434/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 14434/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/12/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14434/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 19/6/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in có hiệu lực từ ngày 1/11/2014. Theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì nhiều thiết bị in trước đây khi nhập khẩu không cần phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Nghị định 105/2007/NĐ-CP, Thông tư 48/2006/TT-BVHTT, nay phải có giấy phép khi nhập khẩu. Trong quá trình triển khai thực hiện, cơ quan hải quan gặp một số vướng mắc xin trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP thì “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết chủng loại thiết bị in nhập khẩu phù hợp với sự phát triển của công nghệ, thiết bị in trong từng thời kỳ”; khoản 4 Điều 28 thì “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết mẫu đơn, giấy phép nhập khẩu quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này”. Tuy nhiên, đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn các nội dung nêu trên.

Để đảm bảo việc nhập khẩu các thiết bị in được thực hiện thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với hoạt động in, Tổng cục Hải quan trao đổi và đề nghị quý Bộ xem xét sớm ban hành Thông tư hướng dẫn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan triển khai thực hiện.

Tổng cục Hải quan trân trọng cám ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (thay tr/l);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản