124889

Công văn 1439/TCT-CS về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành

124889
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1439/TCT-CS về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1439/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1439/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/TCT-CS
V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được thông tin phản ánh qua báo chí về hiện tượng bán hàng không xuất hóa đơn chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngay từ đầu năm 2011, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo Cục thuế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2011 (công văn số 435/TCT-TTr ngày 29/1/2011 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2011, công văn số 699/TCT-KK ngày 03/3/2011 về việc kiểm tra hoàn thuế, Quyết định số 217/QĐ-TCT ngày 01/3/2011 về việc giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2011 cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Cục thuế các tỉnh, thành phố bước đầu đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Tuy nhiên thời gian qua tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu thị, nhà hàng, các hộ kinh doanh… vẫn còn diễn ra với nhiều hình thức tinh vi nhằm mục đích trốn thuế.

Để ngăn chặn hành vi trốn thuế ngày càng phức tạp và ngăn ngừa tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn của người nộp thuế, Tổng cục yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện một số công việc sau:

1. Đối với hộ kinh doanh:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 5081/TCT-CS ngày 14/12/2010, đề nghị các Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế rà soát hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để đảm bảo đưa hết các hộ, cá nhân kinh doanh vào quản lý, chống thất thu về số hộ. Những hộ chưa có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì hướng dẫn để người nộp thuế đăng ký theo đúng quy định. Đối với hộ kinh doanh khoán thuế có sử dụng hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4017/BTC-TCT ngày 28/3/2011 của Bộ Tài chính.

2. Đối với doanh nghiệp:

- Về kiểm tra hóa đơn: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hóa đơn trên địa bàn để phát hiện các dấu hiệu vi phạm về tạo, quản lý, sử dụng hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính, đặc biệt chú trọng kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc nhóm hay vi phạm về sử dụng hóa đơn để chấn chỉnh, xử lý kịp thời như các siêu thị, nhà hàng, hệ thống bán lẻ… Việc kiểm tra hóa đơn được thực hiện theo Quy trình kiểm tra hóa đơn ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-TCT ngày 31/3/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

- Về kiểm tra hoàn thuế: thực hiện cơ chế hậu kiểm trong việc hoàn thuế, tăng cường kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt chú trọng kiểm tra các đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để phát hiện các trường hợp kê khai, khấu trừ thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào không đúng quy định như khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng không có hóa đơn hoặc không thanh toán qua ngân hàng; kiểm tra số lượng hàng thực xuất có xác nhận của cơ quan hải quan trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu…

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra các đơn vị có nhiều cơ sở hạch toán phụ thuộc như chi nhánh, cửa hàng… ở các địa phương khác với địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi đơn vị có trụ sở chính để kịp thời phát hiện các hành vi bán hàng không xuất hóa đơn, hạch toán thiếu doanh thu… để xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với từng trường hợp vi phạm cụ thể.

Tăng cường các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ doanh thu, chi phí của các doanh nghiệp như: áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật; thực hiện kiểm tra việc bán hàng tại các doanh nghiệp đảm bảo việc bán hàng hóa phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định. Hàng hóa mua vào phải có hóa đơn và thanh toán qua ngân hàng theo quy định, trong đó tập trung vào các đơn vị có hệ thống siêu thị, hệ thống phân phối bán lẻ.

Đề nghị các Cục Thuế tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế báo cáo về Tổng cục để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo TCT;
- Báo Sài Gòn giải phóng;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK, TTr, TTHT, DNL;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản