15745

Công văn số 14377/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

15745
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 14377/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

Số hiệu: 14377/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Khắc Liêm
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 14377/BTC-CST
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Khắc Liêm
Ngày ban hành: 15/11/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14377/BTC-CST
V/v: Phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi :  Sở tài chính tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 5331/STC-HCSN ngày 01/11/2006 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Phí giám định tư pháp là Khoản phí có tên trong Danh Mục chi Tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí (tại Khoản 2, Mục XII, phần A Danh Mục phí), nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức thu và chế độ quản lý, sử dụng tiền phí thu được. Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Nghị định 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ: "Phí, lệ phí có tên trong Danh Mục chi Tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này, nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thì chưa được phép thu"; đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các đơn vị chưa thu phí giám định tư pháp cho đến khi có văn bản hướng dẫn cụ thể về phí giám định tư pháp.

- Căn cứ quy định tại Điều 20 của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh giám định tư pháp: "Bộ Tài chính quy định về phí giám định tư pháp đối với từng lĩnh vực giám định theo đề nghị của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp", Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, sẽ có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với từng lĩnh vực giám định sau khi có ý kiến đề nghị của các cơ quan chức năng (Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp…).

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Các Vụ: PC, NSNN, HCSN;
- Lưu: VT, CST (CST3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản