124767

Công văn 1437/BNN-TCTL về xây dựng công trình, dự án thuộc lĩnh vực Thủy lợi, tỉnh Yên Bái do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

124767
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1437/BNN-TCTL về xây dựng công trình, dự án thuộc lĩnh vực Thủy lợi, tỉnh Yên Bái do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1437/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 26/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1437/BNN-TCTL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 26/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/BNN-TCTL
V/v: xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực Thủy lợi, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 539/PC-VPCP ngày 22/4/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn để thanh toán khối lượng cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2011 tại văn bản số 677/UBND-XD ngày 18/4/2011. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Tỉnh căn cứ vào tính cấp bách của các công trình Thủy lợi dự kiến hoàn thành trong năm 2011, nguồn vốn đầu tư và khả năng thanh toán để sắp xếp thứ tự ưu tiên đảm bảo ổn định dân sinh và an toàn công trình hạ tầng quan trọng.

2. Về dự án kè chống lũ bản Que Ngoa, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. Trong đó, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ các nội dung quy định tại Quyết định nêu trên; kiểm tra, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, huy động các nguồn lực hợp pháp của địa phương để triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

3. Về dự án nâng cấp sửa chữa cụm công trình thủy lợi Nghĩa Tâm - Bình Thuận và dự án công trình thủy lợi hồ Khe Lợ: Đây là hai dự án thuộc các xã miền núi huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý với tổng mức đầu tư của 02 dự án là 36,509 tỷ đồng, kế hoạch vốn đã bố trí hết tháng 3 năm 2011 là 16,88 tỷ đồng. Hiện nay, một số hạng mục đã xây dựng xong đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh huy động mọi nguồn lực của địa phương để tiếp tục thực hiện trên cơ sở rà soát, sắp xếp thứ tự các hạng mục ưu tiên để từng bước hoàn thành các dự án. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ khi có nguồn.

Đề nghị quý Ủy ban quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- Sở NN & PTNT Yên Bái;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ.3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản