455876

Công văn 1412/UBDT-TCCB về kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

455876
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1412/UBDT-TCCB về kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 1412/UBDT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Cầm Văn Thanh
Ngày ban hành: 21/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1412/UBDT-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
Người ký: Cầm Văn Thanh
Ngày ban hành: 21/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/UBDT-TCCB
V/v kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-UBDT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Dân tộc tổ chức Đoàn công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

Để Đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và bố trí thời gian làm việc với Đoàn.

(Có chương trình làm việc kèm theo)

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, phối hợp.

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/c);
- Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- Vụ Đào tạo BDCBCC, Bộ Nội vụ (để p/h);
- Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái;
- Học viện Dân tộc;
- Phòng KTTV, VPUB;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, TCCB (4b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cầm Văn Thanh

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC VÀ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Công văn số: 1412/UBDT-TCCB, ngày 21/10/2020 của Ủy ban Dân tộc)

1. Nội dung làm việc (Theo Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

2. Thành phần, thời gian làm việc

a) Thành phần Đoàn công tác:

- Trưởng đoàn: Bà Lù Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Dân tộc.

- Thành viên Đoàn:

+ Ủy ban Dân tộc (05 người): Vụ Tổ chức cán bộ; Đại diện một số vụ, đơn vị liên quan; Học viện Dân tộc.

+ Đại diện Vụ Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ công chức, Bộ Nội vụ.

Dự kiến: 07 người.

b) Thời gian (dự kiến từ ngày 02/11 - 06/11/2020)

- Ngày 02/11/2020 (thứ Hai), khởi hành từ Hà Nội đi Yên Bái.

- Từ ngày 03/11 đến ngày 05/11/2020, Đoàn làm việc và đi thực tế cơ sở; Làm việc với đơn vị của tỉnh được giao chủ trì thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 và các cơ quan liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện bố trí.

- Ngày 06/11/2020, Đoàn về Hà Nội.

3. Phương thức làm việc

- Đoàn công tác trực tiếp nghe báo cáo của các đơn vị thuộc huyện, tỉnh được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Đoàn công tác đi thực tế tại 01 huyện hoặc xã, phường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, huyện... được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số (Theo hướng dẫn, bố trí của địa phương).

- Thành phần làm việc với Đoàn công tác do tỉnh, huyện bố trí.

(Ghi chú: Điện thoại liên hệ: 0978430383, ông Xa Trung Hưng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Dân tộc).

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản