124888

Công văn 1412/TCT-DNL về hoàn thuế giá trị gia tăng tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

124888
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1412/TCT-DNL về hoàn thuế giá trị gia tăng tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1412/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1412/TCT-DNL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/TCT-DNL
V/v Hoàn thuế GTGT tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty Liên doanh điều hành Côn Sơn;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 022 F&A/2011/F ngày 19/01/2011 và công văn số 056 F&A/2011/H ngày 24/02/2011 của Công ty Liên doanh điều hành Côn Sơn (LDĐH Côn Sơn) về hoàn thuế GTGT tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ có quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.”

Công văn số 2696/TCT-CS ngày 22/7/2010 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài hướng dẫn: “Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và doanh nghiệp tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp trong Hợp đồng Dầu khí, có quy định các bên Nhà thầu cử người của mình vào làm việc tại LDĐH Côn Sơn dưới hình thức biệt phái, tại Thỏa thuận biệt phái được ký kết giữa LDĐH Côn Sơn và các Nhà thầu nước ngoài (Bên nước ngoài) có quy định trong thời gian làm việc cho LDĐH Côn Sơn tại Việt Nam, các nhân viên này vẫn là nhân viên của Bên nước ngoài, được hưởng lương và các chế độ của Bên nước ngoài. Đồng thời, tại Thỏa thuận biệt phái và Chính sách nhân viên biệt phái của LDĐH Côn Sơn có quy định LDĐH Côn Sơn chịu chi phí về chỗ ở cho các Nhân viên nước ngoài trong thời gian biệt phái làm việc cho LDĐH Côn Sơn tại Việt Nam thì tiền thuế GTGT đầu vào của khoản tiền thuê nhà cho các Nhân viên nước ngoài làm việc tại Việt Nam do LDĐH Côn Sơn chi trả được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

LDĐH Côn Sơn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ kê khai, hoàn thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho Nhân viên biệt phái nước ngoài.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Liên doanh Điều hành Côn Sơn, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, TNCN, PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản