8510

Công văn số 140/TCT-ĐTNN của Tổng cục thuế về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

8510
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 140/TCT-ĐTNN của Tổng cục thuế về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Số hiệu: 140/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 140/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH RONTO - MENTHOLATUM Việt Nam

 

Trả lời công văn số 001/ROH/05 ngày 16/12/2005 của Công ty TNHH Ronto-Mentholatum Việt Nam về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5.4.2, ví dụ 2 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN “nếu đến hết kỳ tính thuế năm 2003, doanh nghiệp đã được miễn thuế TNDN 2 năm theo giấy phép đã cấp thì kể từ kỳ tính thuế năm 2004 doanh nghiệp còn được giảm thuế 7 năm”.

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp khu công nghiệp được cấp giấy phép số 004/GPĐC2-KCN-VS ngày 4/5/2001, trong đó quy định doanh nghiệp được miễn thuế TNDN trong 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo. Năm 2002 là năm đầu tiên Công ty có lãi nên đến hết kỳ tính thuế năm 2003 Công ty đã hết thời gian được miễn thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư. Do đó theo hướng dẫn tại công văn nói trên Công ty còn được giảm 50% thêú TNDN trong 7 năm tiếp theo kể từ kỳ tính thuế năm 2004 và được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, Công ty tự xác định ưu đãi giảm thuế TNDN được hưởng và không cần phải sửa đổi Giấy phép đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Ronto - Mentholatum Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản