221226

Công văn 1352/TCHQ-VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

221226
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1352/TCHQ-VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1352/TCHQ-VNACCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1352/TCHQ-VNACCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1352/TCHQ-VNACCS
V/v gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất khẩu hiểu và vận hành thành thạo các chức năng, quy trình nghiệp vụ hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 6277/TCHQ-VNACCS ngày 25/10/2013 và các văn bản liên quan hướng dẫn công chức hải quan và doanh nghiệp XNK chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15/11/2013 đến ngày 15/02/2014.

Tuy nhiên, để giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu có cơ hội tiếp tục chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan gia hạn thời hạn chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp XNK trong phạm vi toàn quốc đến hết ngày 28/02/2014. Sau thời gian này, Tổng cục Hải quan sẽ đóng Hệ thống VNACCS/VCIS để chuẩn bị cho việc chạy chính thức hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và phổ biến cho cán bộ, công chức của đơn vị mình và doanh nghiệp XNK trên địa bàn khẩn trương và tiếp tục tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

Về việc thúc đẩy doanh nghiệp XNK tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục gửi kèm theo đây Mẫu cam kết của doanh nghiệp XNK tham gia chạy thử và chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS nêu tại Công văn số 1179/TCHQ-VNACCS ngày 06/02/2014 của Tổng cục Hải quan để các đơn vị sử dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VNACCS (8b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Địa điểm, ngày …. tháng …… năm 2014

 

BẢN CAM KẾT

THAM GIA THỰC HIỆN HỆ THỐNG THÔNG QUAN TỰ ĐỘNG (HỆ THỐNG VNACCS/VCIS)

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan.
- Cục Hải quan: ……
- Chi cục hải quan: ……

Doanh nghiệp: ……

Mã doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:                  Emai: ……

Trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp chúng tôi thường xuyên làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan…, thuộc Cục Hải quan….

Sau khi tìm hiểu và được sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan...., và Chi cục hải quan:…, doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy việc tham gia Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS/VCIS) sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như thời gian thông quan nhanh hơn, ổn định và an toàn hơn.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp chúng tôi cam kết sẽ tích cực tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2014 và tham gia chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.

 

 

Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản