145599

Công văn 1347/UBND-KTN năm 2012 cửa khẩu phụ, lối mở, đường mòn biên giới trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

145599
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1347/UBND-KTN năm 2012 cửa khẩu phụ, lối mở, đường mòn biên giới trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 1347/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Phạm Thanh Hà
Ngày ban hành: 30/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1347/UBND-KTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Phạm Thanh Hà
Ngày ban hành: 30/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1347/UBND-KTN
V/v cửa khẩu phụ, lối mở, đường mòn biên giới trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện Công văn số 05/BTC-TCHQ ngày 06/01/2012 của Bộ Tài chính về việc thống kê, báo cáo hệ thống cửa khẩu phụ, lối mở, đường mòn trên địa bàn; UBND tỉnh Kon Tum báo cáo như sau:

Kon Tum (nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia) có đường biên giới dài khoảng 280,7 km; trong đó tiếp giáp tỉnh Attapư, Sê Kông - Lào (gồm 3 huyện Đăk Chưng, Xản Xay, Phu Vông) và tiếp giáp tỉnh Rattanakiri - Campuchia (thuộc 2 huyện Đum Mia và Tà Veng); được xem là địa bàn có vị trí, vai trò quan trọng trên tuyến hành lang thương mại quốc tế nối từ Myanma - Đông Bắc Thái Lan - Nam Lào với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ của Việt Nam. Về hệ thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh hiện có:

- Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã được Chính phủ, các cấp, các ngành quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại thuận tiện. Tại Trạm kiểm soát liên hợp được quy hoạch thống nhất, đảm bảo các cơ quan chuyên ngành hoạt động theo đúng dây chuyền kiểm soát liên thông theo Điều 18 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ, gồm có: Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật); hoạt động cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách tại cửa khẩu.

- Cửa khẩu phụ, lối mở đã có đủ lực lượng Hải quan, Kiểm dịch, Bộ đội biên phòng quản lý: Chưa có.

- Cửa khẩu phụ, lối mở không có lực lượng Hải quan, Kiểm dịch và do Bộ đội biên phòng quản lý: Có 02, gồm cửa khẩu phụ Đắk Blô (Đồn Biên phòng 663) và cửa khẩu phụ Đắk Long (Đồn Biên phòng 617). Cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình, nhà làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phụ chưa được đầu tư xây dựng, giao thông đi lại khó khăn vào mùa mưa.

- Đường tiểu ngạch qua lại biên giới để mua, bán, trao đổi hàng hóa phục vụ cuộc sống dân sinh và gia tăng sản xuất do Bộ đội biên phòng quản lý: Có 02, gồm đường tiểu gạch qua biên giới do Trạm Đắk Kôi (Đồn Biên phòng 667) và Trạm Hồ Đá (Đồn Biên phòng 713) quản lý, địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn.

Trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, tỉnh Kon Tum đã có Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 25/5/2011 trình Chính phủ (qua Bộ Ngoại giao) đề nghị cho nâng cấp cửa khẩu phụ Đăk Blô (Kon Tum) - Đăk Ba (Sê Kông, Lào) thành cửa khẩu chính và đang phối hợp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) xúc tiến các thủ tục đề nghị Chính phủ hai nước cho phép mở cặp cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) - Kon Tui Niab (Ratanakiri, Campuchia), đồng thời có Văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho thành lập Cục Hải quan Kon Tum để trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động hải quan trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhưng chưa được Bộ Tài chính đồng ý.

UBND tỉnh Kon Tum xin báo cáo Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, KTN3, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thanh Hà

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản