124314

Công văn 1342/BNN-XD về điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt, Thanh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

124314
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1342/BNN-XD về điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt, Thanh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1342/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 18/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1342/BNN-XD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 18/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1342/BNN-XD
V/v Điều chỉnh, bổ sung DAĐT hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt, Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 (Ban 3)

Năm (2009 - 2010) hồ Cửa Đạt bắt đầu tích nước, chuyển sang giai đoạn khai thác, vận hành. Ngày 27/11/2010 đã tổ chức khánh thành hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi, dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và số 112/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư (DAĐT); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ) yêu cầu Ban 3:

1. Nghiêm túc thực hiện nội dung trong văn bản số 2899/BNN-XD của Bộ về việc quản lý DAĐT xây dựng phần Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

2. Cập nhật các hạng mục bổ sung đã được Bộ thống nhất chủ trương, nhưng chưa có danh mục trong Quyết định số 3626/QĐ-BNN-XD ngày 16/11/2007 của Bộ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung DAĐT xây dựng phần Công trình đầu mối thủy lợi, Hồ chứa nước Cửa Đạt, Thanh Hóa (lần 1) vào nội dung trình Bộ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung DAĐT xây dựng hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt (lần 3).

3. Khẩn trương tổ chức lập báo cáo giám sát đầu tư & hồ sơ thiết kế trình Bộ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung DAĐT hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi, Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa (lần 3) theo đúng các quy định hiện hành, trình Bộ trước ngày 15/7/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Sở NN&PTNT Thanh Hóa (để phối hợp);
- Vụ KH;
- HEC;
- Lưu; VT, XD (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản