8613

Công văn số 133/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc thu thuế đối với tài sản của doanh nghiệp do cơ quan thi hành án bán đấu giá để thi hành bản án

8613
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 133/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc thu thuế đối với tài sản của doanh nghiệp do cơ quan thi hành án bán đấu giá để thi hành bản án

Số hiệu: 133/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 133/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133/TCT-PCCS
V/v: Thu thuế đối với tài sản của doanh nghiệp do cơ quan thi hành án bán đấu giá để thi hành bản án

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Quảng Nam 
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu

 

Trả lời công văn số 1031/CT-TTHT ngày 27/09/2005 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và công văn số 2899/CT-THDT ngày 08/11/2005 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu về việc thu thuế đối với tài sản của doanh nghiệp do cơ quan thi hành án bán đấu giá để thi hành bản án; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 51, 52 pháp lệnh thi hành án dân sự.

Căn cứ quy định tại Điều 27 Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/09/2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp tài sản của tổ chức kinh doanh bị cơ quan thi hành án kê biên, bán đấu giá để thi hành bản án thì phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo mức ấn định trên giá bán và các loại thuế khác (nếu có) phát sinh từ việc bán tài sản. Việc kê khai, nộp thuế cụ thể như sau:

1/ Tổ chức kinh doanh có tài sản bị kê biên, bán đấu giá để thi hành án có trách nhiệm nộp thuế phát sinh từ việc bán tài sản theo thông báo của cơ quan thuế.

2/ Số tiền thu được từ việc bán tài sản được thanh toán theo thứ tự quy định tại Điều 51, 52 Pháp lệnh thi hành án dân sự. Sau đó, Cơ quan thi hành án khấu trừ tiền thuế GTGT, thuế TNDN phát sinh do bán tài sản (theo mức ấn định) để nộp cho cơ quan thuế. Số tiền còn lại được trả cho tổ chức kinh doanh phải thi hành án.

Nếu số tiền từ việc bán tài sản được thanh toán theo trình tự thi hành án mà không còn đủ để nộp số thuế GTGT, thuế TNDN phát sinh thì tổ chức kinh doanh có tài sản bị bán để thi hành án phải có trách nhiệm nộp đủ số thuế còn thiếu từ việc bán tài sản nêu trên. Doanh nghiệp có tài sản bị cơ quan thi hành án bán đấu giá trong trường hợp này sẽ được cơ quan thuế thông báo số thuế còn thiếu phải nộp và phải kê khai, nộp số thuế còn thiếu như đối với trường hợp doanh nghiệp tự bán tài sản.

3/ Cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án để tính toán số thuế GTGT, thuế TNDN phát sinh, ra thông báo nộp thuế để cơ quan thi hành án có cơ sở khấu trừ tiền thuế phát sinh. Trường hợp số tiền bán tài sản được thanh toán theo thứ tự thi hành án mà không còn đủ để nộp thuế phát sinh thì cơ quan thuế phải thông báo số thuế cón thiếu cho doanh nghiệp và theo dõi đon đốc tổ chức kinh doanh có tài sản bị thi hành án phải kê khai, nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN như đối với khoản thuế phát sinh khi doanh nghiệp tự bán tài sản.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản