3692

Công văn số 1320TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu thiết bị, vật tư đồng bộ phục vụ cho dự án: xây dựng nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất

3692
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1320TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu thiết bị, vật tư đồng bộ phục vụ cho dự án: xây dựng nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất

Số hiệu: 1320TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1320TCT/DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1320TCT/DNNN
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cụm cảng hàng không Miền Nam

Trả lời công văn số 520/CCMN ngày 5/4/2005 của Cụm cảng hàng không Miền Nam và hồ sơ kèm theo về việc nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu thiết bị, vật tư đồng bộ phục vụ cho dự án: xây dựng nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1; 3, Mục I, Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp vào Ngân sách Nhà nước thì: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được cơ quan tài chính hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau: khoản thu đã được cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, xem xét, có quyết định hoàn trả và công văn đề nghị hoàn trả gửi cơ quan tài chính; Việc hoàn trả thuế GTGT (kể cả thuế GTGT đơn vị nộp nhầm, nộp thừa) được thực hiện hoàn trả từ quỹ hoàn thuế GTGT.

Theo quy định nêu trên trường hợp Cụm cảng hàng không Miền Nam nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu thiết bị, vật tư đồng bộ phục vụ cho dự án nêu trên phải có Quyết định hoàn trả số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu của Cụm cảng hàng không Miền nam đã được Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư Tp Hồ Chí Minh có Quyết định điều chỉnh giảm số thuế GTGT khâu nhập khẩu kèm theo Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, giấy nộp tiền vào ngân sách bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản và biên lai nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Vì vậy Tổng cục Thuế đồng ý Cụm cảng hàng không Miền Nam được hoàn thuế cho số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập của thiết bị, vật tư đồng bộ cho dự án xây dựng nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụm cảng hàng không Miền Nam biết và liên hệ với Cục thuế Tp Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu VP(HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản