Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 13041/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xin hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng phịm cuộn chất lượng kém do có lỗi trong quá trình sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không tiêu thụ được xin xuất trả chủ hàng nước ngoài.

Số hiệu: 13041/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13041/BTC-TCHQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13041/BTC-TCHQ
V/v: hoàn thuế nhập khẩu hàng tái xuất

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

 

Kính gửi:

 

 

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty TNHH Việt Hồng
(58 trần nhân tông, hà nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 158/VH-KD ngày 11/08/2005 của Công ty TNHH Việt Hồng về việc xin hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng phịm cuộn chất lượng kém do có lỗi trong quá trình sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không tiêu thụ được xin xuất trả chủ hàng nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Việt Hồng về việc xin hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng phịm cuộn trong nước chưa sản xuất được, chất lượng kém do có lỗi trong quá trình sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không tiêu thụ được xin xuất trả đối tác nước ngoài;

Bộ Tài chính đồng ý về nguyên tắc cho Công ty TNHH Việt Hồng được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp đối với số lượng cuộn phim thực nhập khẩu và thực tái xuất, với điều kiện Công ty phải xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng của lô hàng xuất khẩu và số lượng cuộn phim nhập khẩu thực tái xuất đáp ứng đủ các nội dung sau:

- Chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam;

- Làm thủ tục Hải quan cho hàng tái xuất tại nơi đã làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đó;

- Có đủ thủ tục hồ sơ xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu theo đúng quy định tại Điểm 1.9.2, Mục I, Phần E, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính (trừ điều kiện: hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài trong thời hạn tối đa 01 năm).

Bộ Tài chính giao cho Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra, xác định hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu liên quan đến lô hàng phim cuộn nêu trên của Công ty TNHH Việt Hồng để xử lý hoàn thuế theo đúng hướng dẫn.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công ty TNHH Việt Hồng biết và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Chính sách thuế
- Lưu VT, TCHQ (3)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản