145429

Công văn 1301/BXD-HĐXD phúc đáp văn bản 14/2012/CV-TDW do Bộ Xây dựng ban hành

145429
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1301/BXD-HĐXD phúc đáp văn bản 14/2012/CV-TDW do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1301/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 06/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1301/BXD-HĐXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 06/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1301/BXD-HĐXD
V/v: Phúc đáp văn bản số 14/2012/CV-TDW.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần B.O.O nước Thủ Đức.

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 14/2012/CV-TDW ngày 18/6/2012 của Công ty cổ phần B.O.O nước Thủ Đức xin lại hồ sơ thiết kế cơ sở có dấu xác nhận thẩm định của dự án Nhà máy nước B.O.O Thủ Đức công suất 300.000m3/ngày-đêm, đã được Bộ Xây dựng thẩm định tại văn bản số 32/BXD-KSTK ngày 22/8/2005. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Thời điểm hiện tại, hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nhà máy nước B.O.O Thủ Đức công suất 300.000m3/ngày-đêm đã được Bộ Xây dựng thẩm định tại văn bản số 32/BXD-KSTK ngày 22/8/2005 không còn được lưu giữ tại Bộ Xây dựng.

- Theo quy định tại Điều 59 Luật Xây dựng, thiết kế cơ sở phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về xây dựng tổ chức thẩm định. Các bước thiết kế tiếp theo do chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt, nhưng không được trái với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 các Điều 13, 14 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, thiết kế cơ sở được duyệt là một trong những căn cứ để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Do vậy, về nguyên tắc, các bước tiếp theo của dự án chỉ triển khai được sau khi hồ sơ thiết kế cơ sở đã được thẩm định, xác nhận.

- Việc đóng dấu xác nhận thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư đã được hướng dẫn tại Phụ lục 1D Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hồ sơ thiết kế cơ sở có dấu xác nhận thẩm định của dự án Nhà máy nước B.O.O Thủ Đức công suất 300.000m3/ngày-đêm, đã được Bộ Xây dựng thẩm định tại văn bản số 32/BXD-KSTK ngày 22/8/2005. Đề nghị Công ty cổ phần B.O.O nước Thủ Đức nghiên cứu để thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VĂN PHÒNG, HĐXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản