Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 13/XTTM-DL của Sở Thương mại - du lịch Vĩnh Phúc về mời tham gia Hội chợ Thương mại-Du lịch hè 2005

Số hiệu: 13/XTTM-DL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Ngọc Long
Ngày ban hành: 01/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/XTTM-DL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký: Nguyễn Ngọc Long
Ngày ban hành: 01/06/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VĨNH PHÚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/XTTM-DL
V/v Mời tham gia Hội chợ Thương mại-Du lịch hè 2005

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh làng nghề hợp tác xã

 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Sở Thương mại và Du lịch Vĩnh Phúc phối hợp với UBND huyện Tam Đảo tổ chức Lễ hội Du lịch Vĩnh Phúc hè 2005, địa điểm tại Trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đây là sự kiện trong Chương trình hành động về du lịch được tổ chức với quy mô lơn, mang tính chất tuyên truyền, quảng bá đẩy mạnh hoạt động Xúc tiến Du lịch của Tỉnh.

Trung tâm Thông tin-Xúc tiến Thương mại & Du lịch Vĩnh Phúc được giao nhiệm vụ tổ chức Hội chợ Thương mại-Du lịch, đây là một trong những hoạt động trong chương trình Lễ hội Du lịch Vĩnh Phúc hè 2005. Thời gian từ ngày 09/6/2005 đến ngày 12/6/2005, địa điểm tại Trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm Thông tin-Xúc tiến Thương mại & Du lịch Vĩnh Phúc thông báo cho tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề và các đơn vị có nhu cầu tham gia Hội chợ để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình. Đăng ký gửi về Phòng Xúc tiến Du lịch thuộc Trung tâm Thông tin-Xúc tiến Thương mại & Du lịch Vĩnh Phúc trước ngày 04/6/2005 (Được miễn phí gian hàng).

Mọi Chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Thông tin-Xúc tiến Thương mại & Du lịch       Địa chỉ: Tầng I, Sở Thương mại - Du lịch Vĩnh Phúc Phường Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc     Điện thoại: 0211 844 719 - 0913 544 706     Fax: 0211 843 357    E-mail: ttxttmvp@hn.vnn.vn

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Sở TM-DL.
- Lưu VT.

TRUNG TÂM THÔNG TIN - XTTM&DL VĨNH PHÚC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
 Nguyễn Ngọc Long


 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản