220377

Công văn 1279/BTC-TCHQ năm 2014 không thu thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

220377
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1279/BTC-TCHQ năm 2014 không thu thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1279/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1279/BTC-TCHQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/BTC-TCHQ
V/v không thu thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH TM Nội thất Vàng Nam Á;
(150 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Công ty TNHH Phương Nam;
(543 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 22/CV-PN của Công ty TNHH Phương Nam và công văn số 39/CV của Công ty TNHH TM Nội thất Vàng Nam Á phản ánh vướng mắc về hồ sơ không thu thuế xuất khẩu cho mặt hàng gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 (nay là khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC) của Bộ Tài chính quy định đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài thì không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Giao Cục Hải quan TP Hà Nội nơi Công ty làm thủ tục xuất khẩu kiểm tra sau thông quan, xác minh làm rõ lại sự việc Công ty TNHH TM Nội thất Vàng Nam Á, Công ty TNHH Phương Nam nêu, nếu hồ sơ nguồn gốc lâm sản Công ty xuất trình chứng minh là nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012, thực hiện kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

a. Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập - xuất kho, thẻ kho, chứng từ thanh toán tiền hàng giữa Công ty với đơn vị nhập khẩu nguyên liệu và định mức sản xuất sản phẩm xuất khẩu do Công ty khai báo (nộp tại thời điểm đề nghị không thu thuế xuất khẩu), để xác định số hàng hóa đã xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

b. Kiểm tra định mức của cùng mã hàng tại cơ sở sản xuất của Công ty để đối chiếu với định mức khai báo bổ sung.

c. Nếu kết quả kiểm tra xác định hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. Đồng thời, Công ty có cam kết bằng văn bản về việc hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu phù hợp chủng loại gỗ trước đây nhập khẩu thì thực hiện không thu thuế xuất khẩu theo quy định. Về việc doanh nghiệp thực hiện sai các thủ tục hành chính thì xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo Công ty TNHH Phương Nam, Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á, Cục Hải quan TP Hà Nội phối hợp kiểm tra xử lý không thu thuế xuất khẩu đối với số hàng hóa được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC) (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ. (15 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản