125079

Công văn 1279/BNN-HTQT về rà soát dự án hợp tác với USAID và tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

125079
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1279/BNN-HTQT về rà soát dự án hợp tác với USAID và tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1279/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 10/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1279/BNN-HTQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 10/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/BNN-HTQT
V/v Rà soát các dự án hợp tác với USAID và các tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp công văn số 106/BKHĐT-KTĐN ngày 21/4/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo tình hình thực hiện các dự án do USAID và các tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2005-2010, như sau:

1. Dự án do USAID tài trợ

- Trong lĩnh vực phòng chống cúm gia cầm: USAID là một trong 26 đối tác tích cực và tham gia có hiệu quả vào Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI). Hiện nay ưu tiên của USAID trong hợp tác với Việt Nam là kiểm soát cúm ở gia cầm và ở người. Tuy nhiên các dự án thường được thực hiện và giải ngân thông qua FAO, WHO và một số tổ chức phi Chính phủ khác. Ước tính số kinh phí USAID tài trợ thực hiện từ năm 2005 - 2009 cho các hoạt động phòng chống cúm gia cầm ở Việt Nam là 27,5 triệu USD.

- Tổ chức “Hội nghị quốc tế cấp bộ trưởng phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người (IMCAPI)” tại Việt Nam tháng 4/2010, Hội nghị có sự tham gia của 493 đại biểu (gồm 418 đại biểu quốc tế và 75 đại biểu Việt Nam) từ 71 nước, 21 tổ chức khu vực và quốc tế và 12 tổ chức phi Chính phủ; và xây dựng một kế hoạch phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa đại dịch và các bệnh truyền nhiễm khác trong mối tương quan giữa động vật - con người - môi trường giai đoạn 2011 - 2015. Kinh phí 500.000 USD.

2. Dự án do các tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ: các dự án do các tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý không nhiều, hầu hết các tổ chức phi Chính phủ nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng đều làm việc trực tiếp với đối tượng hưởng lợi (địa phương).

- Chương trình hợp tác kỹ thuật tăng cường năng lực và chuyển giao công nghệ thủy sản do Tổ chức lúa mỳ của Mỹ tài trợ với kinh phí 188.088 USD, thời gian thực hiện 2007 - 2008.

- Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai (thuộc Chương trình Bảo tồn Đa dạng sinh học Vùng Châu Á - ARBCP do Winrock International tài trợ (từ nguồn của USAID), gồm Giai đoạn I (2007 - 2008) và Giai đoạn II (2009 - 2010), kinh phí: 5.746.954 USD. Dự án đã góp phần xây dựng các hành lang bảo tồn để gắn kết và tăng cường mạng lưới các khu bảo tồn ở các trọng tâm được phân hạng ưu tiên; đánh giá kết quả trồng và làm giàu rừng đồng thời thúc đẩy cơ chế bền vững cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng chính sách quốc gia về chi trả dịch vụ môi trường rừng, và hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Kiểm Lâm) xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức và quản lý rừng đặc dụng.

- Dự án Tài chính bền vững khu vực Trường Sơn do tổ chức Winrock International tài trợ (từ nguồn của USAID). Kinh phí 380.000 USD, thực hiện từ 2010 - 2012.

Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (HH-03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản