380530

Công văn 12772/BGTVT-KHĐT năm 2016 về chấp thuận đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

380530
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 12772/BGTVT-KHĐT năm 2016 về chấp thuận đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 12772/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 28/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 12772/BGTVT-KHĐT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 28/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12772/BGTVT-KHĐT
V/v: Chấp thuận đầu tư xây dựng cảng cạn ICD C Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- C
ông ty TNHH ICD Hà Nội.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được các văn bản của Công ty TNHH ICD Hà Nội: s 16/ĐN-ICD ngày 21/7/2016 về việc đề nghị chấp thuận đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cùng hồ sơ kèm theo, số 21/ĐN-ICDHN ngày 13/9/2016 bổ sung, làm rõ về kết nối giao thông của điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn; Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT ngày 22/6/2015 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế hoạt động của cảng cạn kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị về giao thông kết nối của cảng cạn Cổ Bi: Tổng cục đường bộ (văn bản số 5669/TCĐBVN-ATGT ngày 13/10/2016), Cục Hàng hải Việt Nam (văn bản số 3889/CHHVN-KHĐT ngày 30/9/2016), Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (văn bản số 2152/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 14/10/2016), Cục Đường sắt Việt Nam (văn bản số 1906/CĐSVN-KHĐT ngày 26/9/2016), Sở GTVT thành phố Hà Nội (văn bản số 3955/SGTVT-GTĐT ngày 05/10/2016);

Tiếp theo các văn bản của Bộ GTVT: số 8776/BGTVT-KHĐT ngày 07/7/2015 về việc cập nhật cảng cạn xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội vào Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030, số 12550/BGTVT-KHĐT ngày 21/9/2015 tham gia ý kiến về mở rộng quy mô dự án điểm thông quan nội địa tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội;

Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể sau:

- Tên cảng cạn: Cảng cạn ICD Cổ Bi.

- Vị trí đầu tư xây dựng cảng cạn: Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (khu đất phía Đông nút giao giữa đường Nguyễn Đức Thuận với đường vành đai 3 tại khu đất cây xanh đô thị phía nam của UBND Thành phố Hà Nội, tiếp giáp Quốc lộ 1B, Quốc lộ 5 và Vành đai III).

- Chủ đầu tư của cảng cạn: Công ty TNHH ICD Hà Nội.

- Mục tiêu của cảng cạn: Nhằm phục vụ khu vực hành lang kinh tế Đông Nam của Thành phố Hà Nội (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên và Bắc Cạn); giải quyết sự quá tải và thay thế địa điểm ICD Gia Thụy do quy mô và diện tích quá nhỏ, sẽ được Thành phố thu hồi thời gian tới sau khi hết hạn thuê đất; công suất hoạt động của cảng cạn ICD Cổ Bi giai đoạn đến năm 2020 là 300.000 TEU/năm, đến năm 2030 đến 500.000 TEU/năm trên tổng công suất khoảng 1.800.000 TEU/năm của khu vực hành lang kinh tế Đông Nam của Thành ph. Hình thành trung tâm tiếp nhận, bảo quản, phân phối hàng hóa kết nối giữa các cơ sở công nghiệp vùng Thủ đô và các tỉnh Bắc bộ với hệ thống cảng biển và giao thông quốc gia.

- Công suất cảng cạn: Giai đoạn đến năm 2020 khoảng 300.000 TEU/năm, đến năm 2030 khoảng 500.000 TEU/năm.

- Văn bản này có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành.

2. Công ty TNHH ICD Hà Nội:

- Thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng cạn theo quy định tại Quyết định số 47/2014/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT ngày 22/6/2015 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghiên cứu triển khai xây dựng các giải pháp kết nối phù hợp quy hoạch khi tuyến đường vành đai III, Quốc lộ 1 sẽ được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc.

- Do ga đường sắt Cổ Bi chưa hình thành đến năm 2020 nên giai đoạn này cần chủ động nghiên cứu phân blượng hàng qua đường sắt chuyển sang thông qua đường thủy nội địa. Chú ý nghiên cứu phương án kết nối với hệ thống đường sắt tại khu vực đầu mối thành phố Hà Nội để báo cáo cơ quan nhà nước thẩm quyền bổ sung Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối Thành phố.

- Thực hiện đầu tư xây dựng, đưa cảng cạn vào khai thác đúng quy mô, thời gian, chất lượng; tổ chức khai thác cảng cạn khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy định và đúng mục đích, đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

- Chỉ tổ chức khai thác cảng cạn Cổ Bi với công suất phù hợp năng lực giao thông kết nối trong từng thời điểm và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư cảng vượt so với năng lực giao thông kết nối.

3. Đề nghị UBND Thành phố Hà Nội:

a) Chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội:

- Nghiên cứu, thẩm định và giám sát năng lực thông qua giới hạn trên các tuyến đường bộ kết nối cho cảng cạn ICD Cổ Bi để có hướng dẫn, tổ chức giao thông, giám sát tiến trình hoạt động, khai thác của cảng cạn phù hợp, đảm bảo không gây ùn tc khu vực.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai các phương thức kết nối cảng phù hợp quy hoạch giao thông vận tải của Thành phố; nghiên cứu triển khai các phương thức kết nối giao thông khác để đáp ứng công suất thiết kế của cảng, trong đó ưu tiên kết nối đường thủy nội địa, đường sắt để nâng cao khả năng vận tải hàng hóa thông qua cảng, hạn chế giao thông trên đường bộ, cập nhật các nội dung cụ thể vào quy hoạch phát triển giao thông Thành phố Hà Nội.

b) Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành của Thành phố Hà Nội thực hiện công tác quản lý nhà nước tại cảng cạn Cổ Bi theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường...; tổ chức kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện ra, vào cảng cạn Cổ Bi.

4. Giao Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành của Thành phố Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra, giám sát ch đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, công bố, đưa cảng cạn vào khai thác theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, CT, XD, NN&PTNT, Y tế, Quốc phòng, Công an;
- Tổng cục Hải Quan;
- Tổng cục Đường bộ VN;
- Cục ĐTNĐ VN;
-
Cục ĐS VN;
- Cục Kiểm dịch y tế biên giới;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- C
ng TTĐT B GTVT;
-
Vụ KCHTGT;
-
Lưu VT, KHĐT (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản