381720

Công văn 1274/GSQL-GQ5 năm 2018 về công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

381720
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1274/GSQL-GQ5 năm 2018 về công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1274/GSQL-GQ5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1274/GSQL-GQ5
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1274/GSQL-GQ5
V/v công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần cảng Khuyến Lương.
(Đ/c: Tổ 21, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 88/CV-TGĐ ngày 16/4/2018 của Công ty cổ phần cảng Khuyến Lương về việc phát triển dịch vụ Logistics tại cảng Khuyến Lương, gửi kèm nội dung Đề án xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thành lập điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng cạn, đề nghị Công ty cổ phần cảng Khuyến Lương căn cứ quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, xem xét sự phù hợp, đầu tư xây dựng cảng cạn và làm thủ tục công bố mở cảng cạn theo quy định.

Sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng cạn, Công ty cổ phần cảng Khuyến Lương hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cảng cạn và hồ sơ đề nghị thành lập điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng cạn gửi Tổng cục Hải quan để xem xét, báo cáo Bộ Tài chính thành lập điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng Khuyến Lương theo quy định.

2. Về điều kiện, hồ sơ, trình tự công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng cạn), đề nghị Công ty cổ phần cảng Khuyến Lương thực hiện theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần cảng Khuyến Lương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản