8611

Công văn số 127/TCT-DNNN của Tổng cục thuế về việc vướng mắc xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

8611
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 127/TCT-DNNN của Tổng cục thuế về việc vướng mắc xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Số hiệu: 127/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 127/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/TCT-DNNN
V/v: Vướng mắc trong việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 4215/CT-QLDN1 ngày 29/11/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Số thuế và các khoản phải nộp NSNN đề nghị xóa nợ theo quy định tại điểm 3.1b mục B phần II Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/4/2004 của Bộ Tài chính theo mức tối đa bằng số lỗ lũy kế đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Số lỗ lũy kế theo Báo cáo Tài chính của doanh nghiệp và được cơ quan Thuế kiểm tra xác định khi lập thủ tục đề nghị xóa nợ.

- Trường hợp đơn vị thuộc đối tượng xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN, Cục thuế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo đúng thủ tục và trình tự quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 và hướng dẫn tại công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính. Về thứ tự đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN có thể như sau:

+ Các khoản phải nộp NSNN.

+ Thuế trực thu;

+ Thuế gián thu;

Tuy nhiên, không nhất thiết phải chờ xác định thứ tự đề nghị xóa nợ thuế mới làm thủ tục đề nghị xóa nợ thuế, việc này do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) quyết định căn cứ vào hồ sơ cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện việc xử lý xóa nợ thuế kịp thời theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản