237172

Công văn 1265/BCT-CNNg năm 2012 hướng dẫn đăng ký dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ do Bộ Công thương ban hành

237172
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1265/BCT-CNNg năm 2012 hướng dẫn đăng ký dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 1265/BCT-CNNg Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 21/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1265/BCT-CNNg
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 21/02/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1265/BCT-CNNg
V/v hướng dẫn đăng ký dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Khoa học và Công nghệ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam;
- Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam;
- Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2483/TTg-KTN ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ như sau:

1. Điều kiện đăng ký thực hiện dự án:

- Doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh) xác nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định tại Quyết định số 115/QĐ-BCN ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm sản xuất lắp ráp ô tô.

- Có khả năng tài chính và thu xếp vốn để đầu tư bổ sung.

2. Hồ sơ dự án:

Hồ sơ dự án gửi Bộ Công Thương bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình (FS): Chủ đầu tư lập Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó giải trình rõ các nội dung: các chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường; tính đa dụng của sản phẩm; dự kiến giá thành sản phẩm (có so sánh với sản phẩm nhập khẩu tương đương); tỷ lệ nội địa hóa đạt được (phần tự sản xuất và hợp tác sản xuất trong nước) về giá trị, trọng lượng; lộ trình nội địa hóa theo từng giai đoạn của dự án; số lượng, chủng loại xe ô tô đã sản xuất-lắp ráp và tiêu thụ trong 05 năm 2007-2011.

Dự án phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc sau:

+ Khu vực sản xuất phải có nhà xưởng đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất, lắp ráp, trang thiết bị kiểm tra-thử nghiệm, nhà kho, phòng làm việc, công trình xử lý chất thải, bãi để xe, đường thử xe và các hạng mục phụ trợ khác.

+ Các loại xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ doanh nghiệp dự kiến sản xuất, lắp ráp phải có đầy đủ hồ sơ thiết kế.

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị kiểm tra chuyên dụng cho từng công đoạn sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng xe xuất xưởng theo hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

+ Đảm bảo yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Công văn của Chủ đầu tư đề nghị thẩm tra dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ.

- Các văn bản pháp lý liên quan (thỏa thuận địa điểm dự án của địa phương, thỏa thuận đấu nối nguồn điện, nước, giao thông, thải v.v..).

Hồ sơ dự án gửi về Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng) sẽ được Bộ tiếp nhận, kiểm tra và thông báo tới Chủ đầu tư các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ).

3. Thẩm tra dự án

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ chủ trì họp thẩm tra dự án. Căn cứ kết quả thẩm tra. Bộ Công Thương có văn bản trả lời Chủ đầu tư về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc triển khai dự án.

4. Kiểm tra, giám sát

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND cấp tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ của doanh nghiệp.

Nhằm tận dụng năng lực sản xuất hiện có của các doanh nghiệp, tránh việc đầu tư tràn lan, gây lãng phí nguồn lực, Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác, liên kết trong việc sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ cung cấp cho thị trường. Ngoài ra, căn cứ tình hình đầu tư thực tế và các tín hiệu của thị trường, khi cần thiết Bộ Công Thương sẽ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ dừng việc đầu tư mới các dự án sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ, cũng như không cho phép tiếp tục sản xuất, lắp ráp đối với doanh nghiệp đưa ra thị trường sản phẩm không đảm bảo chất lượng và độ an toàn.

Trên cơ sở công văn này, đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký và triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ cung cấp cho thị trường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản